Stillingsannonse #60DF04BFDAC45
Sist oppdatert 2021-07-29 10:18

Chief Financial Officer

Beskrivelse av arbeidsgiver

Villa Seafood Group er et internasjonalt sjømatkonsern med hovedkontor i Ålesund. Gjennom eget salgsselskap, Villa Seafood, samarbeid med Wilsgård Fiskeoppdrett om drift av filetbedriften Arctic Filet, eierskap i salgsselskapet Villa Seafood USA og eierskap i oppdrettsselskapet Organic Sea Harvest i Skottland driver selskapet produksjon, bearbeiding og salg av sjømatprodukter over hele verden. Produktporteføljen består i hovedsak av bearbeidede ferske og fryste produkter av laks, men selskapene i konsernet selger også hvitfisk.

Selskapene tilknyttet konsernet forventes i 2021 å ha en samlet omsetning på omlag 1,2 mrd NOK.

Som morselskap driver Villa Seafood Group aktivt med strategisk forretningsutvikling både innenfor og utenfor dagens produktportefølje. Konsernet bidrar i dag med støttefunksjoner innen strategi, markedsutvikling, salg, kommunikasjon og økonomi for tilknyttede virksomheter.

Ønsker du en unik og internasjonal CFO-rolle i sjømatbransjen?

Villa Seafood Group har ambisjoner om å vokse videre og søker en analytisk og forretningsorientert CFO. Du vil få en helt sentral rolle i arbeidet med å strukturere og videreutvikle konsernet. 

Villa Seafood Group jobber med kunder, eiere og samarbeidspartnere på flere kontinenter og vår nye CFO vil spesielt bli kjent med den norske og skotske sjømatnæringen. Du vil utvikle et stort og unikt kontaktnettverk og bygge relasjoner med fagpersoner som også er dedikert til å sikre bærekraftig sjømat for fremtidige generasjoner. Du vil påvirke utviklingen av sjømatnæringen gjennom å utfordre og dele kunnskap. 

Sentrale ansvarsområder for konsernet Villa Seafood Group:

 • Utarbeide og gjennomføre konsernstrategier i samarbeid med CEO og styret
 • Stedfortreder for CEO
 • Utøvelse av proaktivt eierskap
 • Budsjettering og økonomisk rapportering på selskaps- og konsernnivå
 • Lønnsomhets- og likviditetsovervåking
 • Finansiering og investeringer

Personlige egenskaper:

For å lykkes i stillingen mener vi det er essensielt at du handler på eget initiativ, får ting til å skje, og aksepterer ansvar for resultater. Du evnerå sette seg raskt inn i komplekse saker og problemstillinger, identifiserer kjernen i problemer og evaluerer informasjon grundig. Du har velutviklede mellommenneskelige ferdigheter og arbeider strukturert og systematisk. I tillegg er det særdeles viktig at du innehar gode samarbeidsevner og klarer å kommunisere godt både muntlig og skriftlig i et internasjonalt miljøog på tvers av ulike forretningskulturer. Arbeidsspråk vil være norsk og engelsk. Du demonstrerer spesialistkunnskap og faglig ekspertise innen eget felt, og deltar i kontinuerlig faglig utvikling. Som CFO i Villa Seafood Group fokuserer du på bunnlinjen, og identifiserer potensiell risiko og overvåker finansielle konsekvenser av aktiviteter. 

Erfaring og utdanning:

 • Master i Økonomi og Administrasjon, Revisjon eller lignende er en fordel
 • 5+ års erfaring fra økonomi og virksomhetsstyring eller annen relevant erfaring
 • Erfaring fra sjømatbransjen er en fordel, men ikke et krav

Hva du kan forvente av Villa Seafood Group:

 • Et selskap med en stor og attraktiv kundeportefølje
 • Et internasjonalt og ambisiøst selskap 
 • Konkurransedyktig lønn og gode betingelser
 • Aktive eiere som ønsker å utvikle selskapet på en bærekraftig måte
 • Muligheten til å lære fra flere ulike områder i verdikjeden i sjømatproduksjon
 • Stor påvirkningskraft og korte beslutningslinjer i et dynamisk konsern

For mer informasjon, ta kontakt med Seafood People eller CEO i Villa Seafood Group, Ove Thu, 922 99 248 eller ot@villaseafood.com

Sjekk også ut hjemmesiden til Villa Seafood, Villa Seafood USA og Organic Sea Harvest: 

www.villaseafood.com

www.villaseafoodusa.com

organicseaharvest.co.uk


VILLA SEAFOOD GROUP AS

VILLA SEAFOOD GROUP AS

Org. Nr 915 931 294
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Ålesund, Møre og Romsdal, Norge
Søknadsfrist 2021-08-18
Kontaktpersoner
Navn Jørgen Aase Bjørsvik
Stillingstittel Advisor, Seafood People
E-post jab@seafoodpeople.net
Mobil +4790027414
Navn Cathrine Martinsen
Stillingstittel Advisor, Seafood People
E-post cm@seafoodpeople.net
Mobil +4799452829
Søk på stilling