Stillingsannonse #667D46F4924DD
Sist oppdatert 2024-07-13 08:14

CFO

Beskrivelse av arbeidsgiver

Firda Seafood Group AS ble etablert i 1986 av Ola Braanaas, og er et familieeid, fullt integrert oppdrettsselskap av Fjordørret (regnbueørret) med base i Gulen kommune i Vestland fylke. Konsernets selskaper opererer i syv kommuner fra Bremanger i nord til Bergen i sør. Aktiviteten omfatter hele verdikjeden, fra mottak av rogn, til produksjon av yngel og smolt, matfisk, slakting, pakking, videreforedling og eksport. Konsernet har eget servicebåtrederi, og driver i tillegg det gamle handelsstedet Skjerjehamn med hotell og konferansefasiliteter. Gjennom målrettet innsats de siste tretti årene har konsernet vokst til en ledende aktør innen bærekraftig oppdrett, og er en hjørnesteinsbedrift i sine lokalsamfunn.

Firda Seafood Group er et av få oppdrettsselskap i Norge i dag som produserer 100 % Fjordørret. Selskapet er fremtidsrettet og har et ønske om å vokse videre. Firda har et sterkt fokus på god biologisk drift, god fiskehelse og fiskevelferd.

Se mer informasjon om Firda Seafood på www.firdasea.no

Firda Seafood Group AS har en erfaren økonomi- og regnskapsavdeling som kjenner virksomheten godt. Som følge av selskapets vekst de siste årene og endrede rammevilkår for sjømatnæringen, ser de nå etter en erfaren, strategisk og engasjert CFO. 

Ønsker du å være med å videreutvikle Firda Seafood Group i rollen som CFO? 

Som CFO vil du ha hovedansvaret for selskapets finansielle strategi og operasjoner. Dette inkluderer økonomistyring, finansiell rapportering, budsjettering, risikostyring, kapitalstruktur og investeringer. Du vil også være en nøkkelspiller i selskapets strategiske planlegging og bidra til å forme fremtidige retninger. Du vil være en del av konsernets ledergruppe og jobbe med rapportering til CEO og styret.

Dette vil du jobbe med:

 • Utvikle og implementere selskapets finansielle strategi
 • Overvåke og styre selskapets økonomiske planlegging, inkludert budsjettering og prognoser
 • Utarbeide nøyaktige og rettidige økonomiske rapporter til ledelsen og styret
 • Sikre overholdelse av lover og forskrifter
 • Administrere selskapets kontantstrøm og kapitalstruktur
 • Utføre risikostyring ved å analysere selskapets prestasjoner, forpliktelser, investeringer og valutaeksponering
 • Veilede økonomiavdelingen og sikre effektiv drift
 • Samarbeide med andre ledere for å utvikle langsiktige strategier og mål
 • Overvåke investeringsaktiviteter og gi råd om strategiske beslutninger
 • Utvikle og opprettholde relasjoner med investorer, banker, og andre finansielle institusjoner
 • Ansvarlig for CSRD-rapportering, inkludert å utvikle og implementere strategier for bærekraftsrapportering
 • Sikre at selskapet overholder alle krav og forskrifter knyttet til rapportering, herunder regnskaps, skatt og bærekraftsrapportering

For å lykkes i stillingen mener vi at det er viktig at du arbeider med høy integritet og følger regler og retningslinjer. Du tenker klart, reagerer rolig og beholder fokus selv i møte med utfordrende situasjoner, stramme tidsskjemaer og store arbeidsmengder. Du holder deg selv og andre ansvarlige, og tar ansvar og eierskap for organisasjonens, teamets og egne forpliktelser. 

Som leder jobber du villig med andre mot felles mål og skaper åpne og tillitsfulle relasjoner. Du håndterer raskt problemer og utfordringer når de oppstår, og samarbeider med andre for å skaffe hjelp og ressurser ved behov. Du oppnår en høy grad av produktivitet gjennom personlig innsats og sikrer at oppgaver blir utført i tide og er av høy kvalitet. 

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i økonomi, finans, eller annet relevant fagområde
 • Mer enn 5 års dokumenterbar erfaring i en ledende økonomistilling, gjerne innen sjømatindustrien eller en relatert sektor
 • Sterk forståelse av økonomi og virksomhetsstyring
 • Analytiske evner og strategisk tankegang
 • Sterke lederegenskaper og evne til å arbeide i et tverrfaglig team
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring med moderne økonomistyringssystemer og programvare

Firda Seafood Group tilbyr en utfordrende rolle med stor påvirkningskraft. Du vil ha varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter til faglig utvikling. Selskapet har en ledende posisjon i markedet, med gode og lange kunderelasjoner, høy kompetanse, et meget godt arbeidsmiljø og eiere som vil satse. Den rette kandidaten vil bli tilbudt konkurransedyktige betingelser. Selskapets hovedkontor ligger på Kalvøyna, på Byrknesøy i Gulen kommune. Kontordager her må påregnes, hjemmekontor etter avtale.

Noe reisevirksomhet til selskapets ulike lokasjoner må påregnes.


FIRDA SEAFOOD GROUP AS

FIRDA SEAFOOD GROUP AS

Org. Nr 975 965 279
Kontaktinformasjon
Hjemmeside www.firdasea.no.
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Kalvøyna, Byrknesøy. Gulen kommune.
Søknadsfrist 2024-08-04
Kontaktpersoner
Navn Jørgen Aase Bjørsvik
Stillingstittel Manager
E-post jab@seafoodpeople.net
Mobil +4790027414
Navn Lene Faye Jordan-Johannessen
Stillingstittel Partner
E-post lene@seafoodpeople.net
Mobil +4798251633
Søk på stilling