Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #61CD62B82E4E4
Sist oppdatert 2022-01-18 22:32

Business Controller

Beskrivelse av arbeidsgiver

Salmon Evolution er en norsk landbasert lakseoppdretter som fokuserer på å utvide havets potensial ved å overføre de beste forholdene fra havet til å produsere fisk på land gjennom sin valgte hybrid flow-through system teknologi (HFS). Dette tilrettelegger for en bærekraftig produksjon med optimale forhold for tilvekst med lav biologisk og operasjonell risiko.

Selskapet har sitt første produksjonsanlegg under bygging på Indre Harøy, strategisk plassert på Norges vestkyst med ubegrenset tilgang til ferskt sjøvann, fornybar energi, etablert infrastruktur for lakseoppdrett, samt en høyt utdannet og erfaren arbeidsstokk. Anlegget vil ha en årlig produksjonskapasitet på 36,000 tonn laks.

Selskapet har også inngått et joint venture med Dongwon Industries om å bygge og drifte et landbasert anlegg for lakseoppdrett i Sør-Korea, med en årlig produksjonskapasitet på 20,000 tonn laks ved bruk av Salmon Evolutions valgte HFS teknologi.

Salmon Evolution ASA er listet på Oslo Børs under ticker SALME.

For mer informasjon, se www.salmonevolution.no


Salmon Evolution er i en fase med sterk vekst og utvikling. Økt aktivitet innenfor internasjonalisering, forretningsutvikling samt igangsettelse av produksjon har ført til generelle vekst og struktureringsbehov og man har nå behov for en ressurs som skal øke selskapets kapasitet innenfor økonomistyring og videreutvikling av økonomifunksjonen.

Salmon Evolution søker en forretningsorientert og analytisk Business Controller til å bidra inn i prosesser rundt budsjettering, analyse, rapportering og videreutvikling av selskapets effektive økonomistyring med en god teknologisk plattform og verdikjedefokus som grunnlag. Som Business Controller vil du arbeide tett opp mot nøkkelpersonell i selskapets ulike avdelinger og være en aktiv samarbeidspartner for CFO og Finance Manager. Stillingen rapporterer til selskapets Finance Manager.

Hovedoppgaver

 • Bistå ledere med analyse, beslutningsunderlag og oppfølging av løpende drift
 • Prosjektoppfølging, analyse og rapportering
 • Budsjettering og løpende prognosearbeid, herunder finansiell modellering
 • Bidra i periodeavslutninger, og i forbindelse med regnskapsrapportering
 • Regnskapsoppfølgning, og være en pådriver i prosesser knyttet til årsoppgjør og revisjon
 • Bidra i utvikling av konsernets analyse- og rapporteringsverktøy
 • Ad hoc analyser og prosjekter

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Mastergrad i økonomi, finans, regnskap eller lignende med gode akademiske resultater
 • 1-3 års relevant erfaring, gjerne revisjon
 • Solid regnskapsforståelse, en fordel med IFRS kunnskap
 • Meget god kompetanse ved bruk av Excel, og erfaring knyttet til finansiell modellering
 • IT- og systemforståelse
 • Solid forretningsforståelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Analytisk og systematisk
 • Planmessig og strukturert arbeidsmetodikk
 • Selvgående og sterk gjennomføringsevne
 • Løsningsorientert
 • Evner å se helhet, men har øye for detaljer
 • Høy arbeidskapasitet
 • Proaktiv og initiativrik

Vi er en hurtigvoksende organisasjon med store ambisjoner – dette innebærer at du må ha et ønske om å jobbe i et dynamisk miljø med fokus på samarbeid og resultater. Er du i tillegg nysgjerrig og utviklingsorientert har vi mange spennende utfordringer foran oss som vil passe deg godt.

Vi tilbyr en unik mulighet til å være med på å videreutvikle og forme fremtidens oppdrettsnæring globalt og ikke minst bli en del av et dyktig team hvor du vil komme inn i tidligfase og få store påvirkningsmuligheter.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et unikt selskap med store muligheter, en solid finansiell plattform, kompetente eiere og konkurransedyktige betingelser.

Arbeidssted for stillingen vil være Ålesund eller Molde/Hustadvika kommune.

For mer informasjon om selskapet og stillingen er du velkommen til å ta kontakt med CFO Trond Håkon Schaug-Pettersen (mob: +47 911 91 327 mail: thsp@salmone.no), Finance Manager Hans Petter Mortveit (mob: +47 915 75 992 mail: mortveit@salmone.no) eller Manager People & Organization Vidar Skjørli (mob: +47 415 77 421 mail: vidar.skjorli@salmone.no).

SALMON EVOLUTION AS

SALMON EVOLUTION AS

Org. Nr 919 384 603
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Ålesund eller Molde
Søknadsfrist 2022-01-18
Kontaktpersoner
Navn Trond Håkon Schaug-Pettersen
Stillingstittel CFO
E-post thsp@salmone.no
Mobil +47 911 91 327
Navn Hans Petter Mortveit
Stillingstittel Finance Manager
E-post mortveit@salmone.no
Mobil +47 915 75 992
Navn Vidar Skjørli
Stillingstittel Manager People & Organization
E-post vidar.skjorli@salmone.no
Mobil +47 415 77 421