Stillingsannonse #5F22C88DC2CB4
Sist oppdatert 2020-08-08 01:25

Business Controller

Beskrivelse av arbeidsgiver

Me har ei lang og tradisjonsrik historie som matfiskprodusent i Hardanger og Nordhordland, der me speler på lag med naturen og er ein stolt forvaltar av nasjonalskattar. Miljøvenleg og berekraftig produksjon har alltid vore viktig for oss og me produserer vårt kvalitetsprodukt på 14 ulike lokalitetar med eit årleg volum på om lag 13 000 tonn.


Våre 50 dyktige tilsette har berekraft, innovasjon og teknologisk utvikling i høgsete for å møta framtidige utfordringar og bidra til ytterlegare vekst for selskapet. Me har som mål å auka vår produksjon i dei komande åra gjennom nyskaping, kvalitet og utvikling av nye produksjonsmetodar i sjø og på land. Hovudkontoret vårt er i Norheimsund.

Ærleg, kvalitet og framtidsretta er våre viktigaste verdiar som skal leda oss mot vår visjon; å vera den føretrekte sjømatprodusenten.

Me er no på jakt etter ein Business Controller som skal støtta både leiinga og produksjonen med analyser, og bidra i ulike prosjekt innan både digitalisering, drift, innkjøp og logistikk. Du må evne å komme med forslag til forbetringstiltak og bidra til implementering av desse. Det vil vera fokus på digitalisering og effektivisering av prosesser. Rolla vil rapportere til Økonomi- og Administrasjonssjef i selskapet.

Sentrale arbeidsoppgåver:

 • Utarbeida økonomiske analyser
 • Oppfølgjing og rapportering av resultat, særleg mot produksjonen
 • Evaluering og benchmarking av drifta
 • Kvalitetssikre budsjett og budsjettprosess
 • Sentral i selskapets utvikling i digitalisering og rapportering
 • Etablering og utvikling KPI'er og måltall
 • Identifisera moglegheiter for forbetringar og foreslå praktiske tiltak

Ynskja kvalifikasjonar:

 • Høgare økonomisk utdanning
 • Det er ei fordel om du har nokre års arbeidserfaring, men nyutdanna er også velkomne til å søkje
 • Erfaring frå produksjonsrelatert miljø vil vera ein fordel
 • Erfaren brukar av BI-verktøy og god Excel kunnskap

Me ser etter deg som:

 • Er analytisk, kommersiell, produksjonsretta og forretningsorientert
 • Har god økonomisk og strategisk forståelse
 • Er sjølvstendig og tek initiativ
 • Har høg arbeidskapasitet og energinivå
 • Er fleksibel og evnar å handtera mange «jern i elden»

Me kan mellom anna tilby:

 • Spanande og varierte arbeidsoppgåver i ei framtidsretta bedrift i rask utvikling
 • Kultur med fokus på berekraft, miljø og fiskevelferd
 • Gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling – store moglegeheiter til å påverke
 • Stor organisasjon, med mange eigarskap. Følgjer fisken i store delar av «verdikjeda»
 • Lokalt forankra selskap som forsyner verdsmarknaden med kvalitetsfisk
 • Konkurransedyktige vilkår

Ved spørsmål, kontakt ein av våre rekrutteringsrådgjevarar i Headvisor; Janne Siri Horne tlf. 907 21 164 eller Bjørn Horne tlf. 911 61 390. Kortfatta søknad med CV sendes snarast og innan 23. august.

LINGALAKS AS

LINGALAKS AS

Org. Nr 960 900 626
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Norheimsund, Vestland, Norge
Søknadsfrist 2020-08-23
Kontaktpersoner
Navn Janne Siri Horne
Stillingstittel Rekrutteringsrådgjevar
Mobil 907 21 164
Navn Bjørn Horne
Stillingstittel Rekrutteringsrådgjevar
Mobil 911 61 390
Søk på stilling