Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #654A1CB8535AF
Sist oppdatert 2023-11-26 23:34

Bolaks søker produksjonsleder til nytt og moderne landanlegg

Beskrivelse av arbeidsgiver

Bolaks driver med oppdrett av laks og stamfisk i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke. Verdikjeden vår inneholder 10 matfiskkonsesjoner, 2 stamfiskkonsesjoner, settefiskanlegg i Sævareid, rognproduksjon, servicebåtrederi, eget vannkraftverk og planer for landanlegg. I Bolaks konsernet legges det stor vekt på utvikling og innovasjon, og det investeres betydelige beløp i moderne teknologi, utstyr og systemer for best mulig å møte dagens utfordringer innen alle områder av virksomheten. Totalt i konsernet er det i dag over 120 ansatte. Konsernet har solid økonomi og god lønnsomhet.

Les mer www.bolaks.no

Bolaks er klar til å bygge fremtidens postsmoltanlegg på Samnøy Industriområde i Bjørnafjorden og søker fremoverlent produksjonsleder til både utbygging og fremtidig drift av topp moderne postsmoltanlegg. Anlegget vil være et gjennomstrømmingsanlegg med fokus på bærekraftige løsninger og fiskevelferd. Utbygging er planlagt i flere trinn og totalløyvet for anlegget er på 10 000 tonn.

Vi søker nå etter en produksjonsleder som ønsker å påvirke og ta en sentral plass i realiseringen av prosjektet og den videre driften i anlegget. Rett kandidat må vise til stor forståelse for bransjen og vite hva som kreves for å sikre en god smoltproduksjon.

For å lykkes i denne stillingen må du ha relevant erfaring med oppmerksomhet på tvers av ledelse og drift.

Viktige ansvars områder og oppgaver:

 • Overordnet ansvar for fremtidig biologisk produksjon
 • Delta aktivt i utbyggingsprosjektet for å sikre at utforming av anlegget legger til rette for god biologisk produksjon  
 • Produksjonsplanlegging og optimalisere produksjon i anlegget, også i perioden gjennom de ulike utbyggingstrinn
 • Samarbeide tett med teknisk leder i både prosjektfase og i videre drift, vedlikehold og forbedringer
 • Etablere og følge opp gode styringssystem og rapportere viktige KPI-er for både biologisk og økonomisk drift av anlegget.
 • Etablere godt styringssystem og følge opp mål i henhold til budsjett og KPI-er for produksjon, samt kvalitet, bærekraft og HMS innenfor ansvarsområdet
 • Ledelse, herunder fremtidig personal-, arbeids- og produksjonsledelse
 • Sikre overholdelse av alle relevante forskrifter og retningslinjer, inkludert gjeldende HMS-standarder

Faglige kvalifikasjoner:

 • En sterk forståelse av fiskebiologi og smoltproduksjon
 • Det kreves høyere og relevant utdanning innenfor akvakultur og/eller marinbiologi. Relevant yrkeserfaring fra smoltanlegg med tilhørende driftssystemer kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Solid erfaring som leder med dokumenterbare gode resultater, fortrinnsvis fra oppdrettsnæringen
 • God datakompetanse og interesse for digitalisering er nødvendig
 • Erfaring med budsjett, økonomistyring og personalansvar
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk

Personlige kvalifikasjoner:

 • Evne til å motivere, veilede og inspirere medarbeidere
 • Analytisk og løsningsorientert
 • Meget gode samarbeidsevner
 • Fleksibel, smidig og dynamisk
 • Selvstendig, strukturert og beslutningsdyktig
 • Gode kommunikasjons- og rapporteringsevner
 • Tro på at det vi gjør og ha omsorg for fisken og dens livskvalitet

Bedriften tilbyr en spennende rolle i et voksende konsern med stort potensiale, konkurransedyktige lønnsbetingelser, fleksible arbeidstider og et godt arbeidsmiljø med mulighet for faglig og personlig utvikling. 

Søknad sendes snarest og innen 26.11.23

Innkalling til intervjuer blir gjort fortløpende

AS BOLAKS

AS BOLAKS

Org. Nr 930 391 328
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Eikelandsosen
Søknadsfrist 2023-11-26
Kontaktperson
Navn Karina Hjelle
Stillingstittel Konsernleder
E-post karina@bolaks.no