Stillingsannonse #6082BB6013980
Sist oppdatert 2021-05-06 02:14

Biologisk koordinator Vågafossen

Beskrivelse av arbeidsgiver

Mowi er verdens ledende sjømatselskap og den største produsenten av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 25 land og har totalt 14500 ansatte på verdensbasis. Mowi dekker hele verdikjeden fra fôr til tallerken, og produserer 6,2 millioner sunne og smakfulle måltider hver eneste dag. Gjennom selskapets visjon "Leading the Blue Revolution", har Mowi ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.


Nye Vågafossen er under bygging, og til hausten 2021 vil me fremstå som eit topp moderne settefiskanlegg, og i den samanheng søker me nå etter biologisk koordinator

Viktige ansvarsområder for biologisk koordinator:

 • Dagleg oppfølging av produksjonen og logistikken.
 • Sikre at vaksinering, sortering og smolttestar blir gjennomførte på best mogleg måte
 • Delta i biologisk produksjon, inkludert prøvetaking, analysering og overvåking
 • Vidareutvikle og sikre ‘’best practice’’ i produksjonen
 • Utarbeide planar, prosedyrer og arbeidsinstrukser
 • Motivere og bistå medarbeiderar til å oppnå optimal produksjon
 • Sikre at rutiner og arbeidsoppgaver gjennomføres ihht. prosedyrer og Mowi sine retningslinjer

Me legg vekt på:

 • Høgare utdanning innan akvakultur eller biologi.
 • Lang erfaring kan kompensera for manglande utdanning
 • Erfaring frå drift av oppdrettsanlegg er ein stor fordel
 • Erfaring frå biologisk forskning/utviklingsarbeid er ein fordel
 • At du er interessert i biologisk produksjon, og er løysningsorientert.
 • At du liker å samarbeide og har evne til å motivere andre.

Viktige eigenskapar som biologisk koordinator:

 • Strukturert og tålmodig
 • Sterk gjennomføringsevne og utfordrar det eksisterande
 • Evne til å jobbe sjølvstendig, nøyaktig og analytisk
 • Viser retning, tenker heilskap og ser det store bildet
 • Er ein rollemodell, bygger kultur og er ein pådriver for endringar
 • Gode datakunnskaper
 • Gode norskeigenskapar

Mowi kan tilby:

 • Ein interessant utfordring for ein sjølvstendig person som ønsker ein spennande jobb                   
 • Kollektiv forsikrings- og pensjonsordning
 • Arbeid i eit miljø med internasjonal kontakt
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Moglegheiter for å bidra i vidareutvikling av ferskvannsproduksjon

Dersom du ønsker fleire opplysningar om stillinga, kan du ta kontakt med driftsleiar Sindre R. Skipevåg på mobil 977 18 099.

Søk på stillinga snarast og innan 28. mai 2021.

MOWI

MOWI

Org. Nr 964 118 191
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Vågafossen, Rogaland, Norge
Søknadsfrist 2021-05-28
Kontaktperson
Navn Sindre R. Skipevåg
Stillingstittel Driftsleiar
Mobil 977 18 099
Søk på stilling