Stillingsannonse #612E3114E8733
Sist oppdatert 2021-09-24 22:01

Biologisk Controller

Beskrivelse av arbeidsgiver

 Norcod AS er et norsk selskap med mål om å etablere bærekraftig oppdrett av torsk til et voksende marked, og er i dag ledende aktør. Kjernevirksomheten vår er oppdrett av torsk i sjøanlegg, og selskapet er gjennom samarbeid med sentrale aktører involvert i hele verdikjeden. Med fokus på bærekraftig produksjon vil vi i så stor grad som mulig bruke elektrifiserte fartøy og hybridløsninger, vannbåren fôring for mindre energiforbruk og roligere miljø for torsken og omgivelsene. Vår misjon er å bidra til at mer av verdens matproduksjon skal komme fra havet.


For å ivareta og forsterke vårt fagmiljø ønsker vi nå å ansette en Biologisk Controller som får en sentral og viktig stilling i selskapet med unik mulighet til å bidra i utforming av fremtidig torskeoppdrett.

Om stillingen:

Sentrale arbeidsoppgaver vil være å kvalitetssikre data, aktiv oppfølging på anlegg og biologisk kontroll. Kandidaten vil jobbe med utsettplaner og fôrbehandling, samt oppdatering og registrering av biologiske prognoser. Det vil videre være behov for å støtte opp under produksjonen, og kandidaten vil arbeide tett med produksjonsteamet. Stillingen som Biologisk Controller vil også være en kontaktperson mot Mercatus og utarbeide rapporter tilknyttet dette.

Stillingen er lagt til Norcods hovedkontor i Trondheim. Det er en fordel om kandidaten er bosatt eller villig til å bosette seg i en «fornuftig» avstand fra selskapets kontor i Trondheim. Som følge av geografisk lokasjon på lokalitetene tilfaller stillingen seg en del reising. 

Om kandidaten og kunnskap:

Stillingen som Biologisk Controller i Norcod krever i tillegg til formelle forutsetninger også relevant erfaring med operativt arbeid i havbruk. Vi antar at den rette kandidaten allerede har noen års erfaring med relevante oppgaver. Videre vurderes det som viktig å ha et lidenskapelig forhold til både sjømatnæringen og eget fagområde. Følgende krav stilles for å søke stillingen:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen havbruk, fiskehelse, økonomi eller biologi. Lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning. 
 • Noen års operativ erfaring fra havbruk i Norge eller utlandet, gjerne fra merdkanten.
 • Mestre ett skandinavisk språk, fortrinnsvis norsk (muntlig og skriftlig).
 • Gode ferdigheter med bruk av PC og Microsoft-Office
 • Kjennskap til HMS og generell sikkerhet ved ferdsel på havbruk
 • Sertifikat klasse B

Kjennskap til gjeldende regelverk innen havbruk, revisjon, Global Gap, HMS og rapportering til offentlige myndigheter vurderes positivt.   

Følgende kan beskrive deg som person:   

Din metodikk er systematisk og planlagt. Du gjør klare prioriteringer og fordeler resursene effektivt. Du setter deg raskt inn i komplekse utfordringer og bidrar med rasjonelle vurderinger. Du demonstrerer faglig ekspertise innen eget fagfelt og utvikler deg kontinuerlig. Din kommunikasjonsform er klar, presis og strukturert. Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon i tillegg til å støtte teamet mot felles mål. Du forfølger planer med engasjement og utholdenhet og oppnår kvalitetsmessig gode resultater. Du snakker med autoritet og overbevisning i møte med andre. Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer. 

Dette tilbyr vi rett kandidat:

 • God fastlønn ut fra kvalifikasjoner
 • Bonusavtale for ansatte
 • Gode kollektive pensjonsavtaler
 • Fagkurs og kompetansehevende insentiver
 • Trivelige arbeidslokaler og svært godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid

Fordi Norcod AS har høyt fokus på innovasjon, forskning og utvikling, er dette en mulighet til å tilegne seg unik kompetanse og nyte godt av et allerede sterkt fagmiljø internt og blant samarbeidspartnere. Samtidig er dette for rett person en mulighet til å selv påvirke videre utvikling og bærekraftig oppdrett av torsk.

Dersom du identifiserer deg med stillingen som beskrevet ønsker vi du sender din CV og søknad, hvor du også begrunner din motivasjon for jobben. Norcod har valgt å benytte Seafood People som samarbeidspartner i denne rekrutteringsprosessen. Seafood People svarer gjerne på spørsmål du har rundt selskapet, arbeidsoppgaver og annet du har på hjertet. Det utvises full konfidensialitet og diskresjon på alle kandidathenvendelser.


NORCOD AS

NORCOD AS

Org. Nr 821 489 962
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Trondheim, Trøndelag, Norge
Søknadsfrist 2021-09-26
Kontaktpersoner
Navn Jørgen Aase Bjørsvik
Stillingstittel Advisor
E-post jab@seafoodpeople.net
Mobil +4790027414
Navn Cathrine Martinsen
Stillingstittel Advisor
E-post cm@seafoodpeople.net
Mobil +4799452829
Søk på stilling