Stillingsannonse #667D659F88F18
Sist oppdatert 2024-07-13 20:44

Bærekraftscontroller

Beskrivelse av arbeidsgiver

SalMar ASA er et av verdens største og mest effektive selskap innen produksjon og foredling av laks. Vi er integrert i hele verdikjeden fra stamfiskproduksjon til foredlet produkt og salg. Konsernet omsatte i 2023 for over 28 milliarder kroner og har omtrent 2.700 ansatte. SalMar er største oppdretter i Midt-Norge, i Nord-Norge, og på Island gjennom datterselskapet Icelandic Salmon. SalMar er også pionerer innen offshore oppdrett, i dag gjennom datterselskapet SalMar Aker Ocean. I Norge har SalMar seks settefiskanlegg, over hundre oppdrettslokaliteter og tre toppmoderne anlegg for slakt og videreforedling av laks.

Bærekraft er et strategisk satsningsområde for SalMar og et fagfelt som møter økt interesse. Gjennom postulatet «Bærekraft i alt vi gjør» forplikter SalMar seg til å alltid operere på laksens, miljøets og menneskets betingelser for å sikre maksimal verdiskapning med minimal negativ påvirkning på omgivelsene. SalMar står i dag overfor tydelige forventninger og strenge krav til vår bærekraftsrapportering. I den sammenheng ønsker vi å forsterke SalMar-laget og søker en engasjert og analytisk person til å bistå med bærekraftsarbeidet vårt.

Stillingen som Bærekraftscontroller rapporterer til konsernets Bærekraftsansvarlig/Head of Sustainability. Funksjonen skal jobbe bredt og samarbeide med interne fageksperter på tvers av hele selskapet for å sikre god forståelse og høy kvalitet på leveransene.

Arbeidssted er SalMars selskapets lokaler på Frøya eller Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i gjennomføringen av konsernets bærekraftsrapportering, herunder implementering av EUs Bærekraftsdirektiv (CSRD), EU-taksonomien, Åpenhetsloven, og annen relevant bærekrafts­rapportering
 • Arbeide med analyser av påvirkning, risiko og muligheter innenfor bærekraft
 • Bidra til å strukturere og kvalitetssikre datainnsamling og dokumentasjon til bærekrafts­rapporteringen
 • Bistå i leverandøroppfølging, leverandøranalyser og risikokartlegging
 • Bidra til å etablere gode internkontrollrutiner for bærekraftsrapportering
 • Bidra til tett samarbeid mellom finansiell og ikke-finansiell rapportering
 • Holde seg oppdatert og jobbe med bransjestandard og regelverk
 • Bistå organisasjonen med forespørsler innen bærekraft
 • Bidra til å se forbedringsmuligheter i konsernet og bidra aktivt til at SalMar når sin ambisjon om å være Verdens Beste Oppdrettsselskap (VBO)

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor eller masternivå innen bærekraft, havbruk og/eller økonomi
 • Relevant erfaring med bærekraftsrapportering er en fordel, enten utøvende eller gjennom konsulentvirksomhet, revisjon o.l.
 • Erfaring med økonomi- og regnskapsarbeid eller god regnskapsforståelse er også en fordel
 • God analytisk evne, systemforståelse og gode ferdigheter i Microsoft Excel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Interesse og nysgjerrighet for havbruk, bærekraft og SalMar
 • Evne til å jobbe både i team og selvstendig
 • God arbeidskapasitet
 • Evner å fordype seg i teknisk krevende rapporteringskrav
 • Evne til å arbeide effektivt og å gjøre gode prioriteringer
 • Strukturert og ansvarsfull
 • Positiv og engasjert
 • Aktiv bidragsyter i diskusjoner og sparring

Vi tilbyr

 • Meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig fagområde
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt arbeidsmiljø i et selskap i vekst
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en framtidsrettet bransje
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
SALMAR ASA

SALMAR ASA

Org. Nr 960 514 718
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Frøya eller Trondheim
Søknadsfrist 2024-07-31
Kontaktperson
Navn Mats Wærøe Langseth
Stillingstittel Bærekraftsansvarlig
E-post mats.langseth@salmar.no
Mobil +4748302997
Søk på stilling