Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5D77A4A7E6183
Sist oppdatert 2019-10-01 20:59

Avdelingsleiar berggylt

Beskrivelse av arbeidsgiver

Alsaker Fjordbruk er eit lokalt forankra havbrukskonsern med hovudkontor på Onarheim i Tysnes kommune. Me tek hand om laksen frå rogn til ferdig pakka produkt, og har aktivitet i 14 kommunar mellom Stavanger og Bergen. Me er eitt av landets største oppdrettskonsern, med 23 matfiskkonsesjonar, 4 settefiskanlegg, slakteri, rensefiskproduksjon og ein stor flåte av moderne servicebåtar.

Alsaker er ein del av Meidell konsern, som forutan havbruk, omfattar offshoreservice- verksemda Tronds Marine Service, drift av eigne næringseigedomar samt bygde- og eigedoms-utvikling. Me har om lag 1,7 milliard NOK i omsetning og er omlag 300 tilsette i Hordaland og Rogaland. Les om oss på www.alsaker.no

Onarheim Bruk AS ligg på Onarheim, i Tysnes kommune (les meir på www.onar.no). Anlegget er Alsaker Fjordbruk si satsing på rensefisk, som vert nytta til biologisk avlusing av oppdrettslaks. Me produserer frå rogn til luseetande fisk, og er pr. i dag ein av landets største produsentar av rognkjeks. Selskapet er no i ferd med å bygge eit stort nytt anlegg for produksjon av rensefisk, og har ambisjonar om ein årleg produksjon på 5 millionar berggylt. 

Vår nye avdelingsleiar vil vera delaktig i planlegging, oppbygging og drift av ny rensefiskavdeling

Sentrale arbeidsoppgåver:

  • Planlegging og optimalisering, samt delta i produksjonen av berggylt
  • Levande fôrproduksjon
  • Utvikling av arten som oppdrettsfisk
  • Motivere og leie medarbeidarane til best mogleg resultat
  • Rapportering og loggføring

Kvalifikasjonar:

  • Relevant utdanning og/eller akvakulturerfaring
  • Er strukturert og har evna til å få folk med på laget
  • Sjølvgåande, løysingsorientert og handlekraftig
  • «Stå-på-vilje» i hektiske periodar

Me kan tilby deg ein krevjande og spanande jobb, med konkurransedyktige vilkår i eit framtidsretta konsern.

Løn og tiltreding etter avtale. Me kan hjelpa deg å finna bustad.

ALSAKER FJORDBRUK AS

ALSAKER FJORDBRUK AS

Org. Nr 979 494 009
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Onarheim, Hordaland, Norge
Søknadsfrist 2019-10-01
Kontaktperson
Navn Steffen Günther
Stillingstittel Driftsleder
E-post jobb@fjordbruk.no
Mobil +47 99210130