Stillingsannonse #62AC547237C54
Sist oppdatert 2022-06-30 00:39

Automasjon-/elektroingeniør

Beskrivelse av arbeidsgiver

Salmon Evolution er en norsk landbasert lakseoppdretter som fokuserer på å utvide havets potensial ved å overføre de beste forholdene fra havet til å produsere fisk på land gjennom sin valgte hybrid flow-through system teknologi (HFS). Dette tilrettelegger for en bærekraftig produksjon med optimale forhold for tilvekst med lav biologisk og operasjonell risiko.

Selskapet har sitt første produksjonsanlegg under bygging på Indre Harøy, strategisk plassert på Norges vestkyst med ubegrenset tilgang til ferskt sjøvann, fornybar energi, etablert infrastruktur for lakseoppdrett, samt en høyt utdannet og erfaren arbeidsstokk. Anlegget vil ha en årlig produksjonskapasitet på 31,500 tonn sløyd laks.

Selskapet har også inngått et joint venture med Dongwon Industries om å bygge og drifte et landbasert anlegg for lakseoppdrett i Sør-Korea, med en årlig produksjonskapasitet på 16,800 tonn sløyd laks ved bruk av Salmon Evolutions valgte HFS teknologi.

Salmon Evolution ASA er listet på Oslo Børs under ticker SALME.

For mer informasjon, se salmonevolution.no

Bakgrunn for stillingen

Salmon Evolution er i en fase med sterk vekst og utvikling. Økt aktivitet innenfor internasjonalisering, forretningsutvikling, igangsettelse av produksjon og videreutvikling av matfisk- og smoltanlegg har ført til at man nå har behov for en ressurs som skal styrke og øke kapasiteten innenfor automasjon/elektro.

Om rollen

Som Automasjon-/elektroingeniør i Salmon Evolution vil du ta del i videreutviklingen av selskapets prosessautomatiseringsanlegg på Indre Harøy. Videre vil du være involvert i utvidelsen samt oppgraderingen av vårt settefiskanlegg i Volda. Rollen inngår i selskapets utviklingsavdeling, og vil således bistå med å etablere standarder innenfor prosessautomatisering, på fremtidige anlegg i Norge og i utlandet.

Stillingen er organisert i selskapets utviklingsavdeling og rapporterer til Technical Manager Power & Automation.

Hovedoppgaver

 • Delta i utviklingen og konfigurasjon av bedriftens prosesskontroll- og automasjonssystemer
 • Drift og vedlikehold av bedriften automasjonssystemer og OT-nettverk
 • Drift og utvikling av bedriftens instrument-, kamera- og sensorinstallasjoner
 • Implementering av produksjonsutstyr opp mot automasjonssystemer
 • Delta i prosjekter som fagressurs innen elektro/automasjon
 • Sikre at interne/eksterne krav innen HMS blir ivaretatt
 • Andre oppgaver som faller naturlig innenfor rollen

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse, og erfaring innen elektro og/eller automasjonsfaget
 • Kunnskaper om nettverk og OT løsninger (Cyber Security)
 • Gjerne med relevant erfaring fra oppdrettsnæringen eller prosessindustri
 • Nyutdannede oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • Doer/praktiker
 • Selvstendig, initiativrik og systematisk
 • Gode samarbeid og formidlingsevner
 • Gode analytiske evner og mot til å gjøre selvstendige faglige vurderinger
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Evne til å se løsninger på komplekse problemstillinger
 • Kommuniserer godt på norsk og engelsk

Vi er en hurtigvoksende organisasjon med store ambisjoner – dette innebærer at du må ha et ønske om å jobbe i et dynamisk miljø med fokus på samarbeid og resultater. Er du i tillegg nysgjerrig og utviklingsorientert har vi mange spennende utfordringer foran oss som vil passe deg godt.

Vi tilbyr en unik mulighet til å være med på å videreutvikle og forme fremtidens oppdrettsnæring globalt og ikke minst bli en del av et dyktig team hvor du vil komme inn i tidligfase og få store påvirkningsmuligheter.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et unikt selskap med store muligheter, en solid finansiell plattform, kompetente eiere og konkurransedyktige betingelser.

Arbeidssted for stillingen vil være Molde eller Ålesund, men en del tilstedeværelse på Indre Harøy må påregnes. Søknadsfrist innen 08.08.2022.

For mer informasjon om selskapet og stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Technical Manager Power & Automation Hallgeir Øyen (mob: +47 916 30 752 hallgeir.oyen@salmone.no), eller Manager People & Organization Vidar Skjørli (mob: +47 415 77 421 vidar.skjorli@salmone.no).

SALMON EVOLUTION AS

SALMON EVOLUTION AS

Org. Nr 919 384 603
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Molde eller Ålesund, Møre og Romsdal, Norge
Søknadsfrist 2022-08-08
Kontaktpersoner
Navn Hallgeir Øyen
Stillingstittel Technical Manager Power & Automation
E-post hallgeir.oyen@salmone.no
Mobil +47 916 30 752
Navn Vidar Skjørli
Stillingstittel Manager People & Organization
E-post vidar.skjorli@salmone.no
Mobil +47 415 77 421
Søk på stilling