Stillingsannonse #5E663E7E2542E
Sist oppdatert 2020-03-29 11:26

Akvakultur - veterinær/fiskehelsebiolog

Beskrivelse av arbeidsgiver

Mattilsynet skal sikre folk trygg mat. Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Regionene utfører tilsyn gjennom å være tilstede rundt om i landet. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Fiskeri- og næringsdepartementet.

Les mer her www.mattilsynet.no

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

Mattilsynet er en kunnskapsorganisasjon som legger stor vekt på kompetanseutvikling og å dele kunnskap på tvers av fagområde. Sentralt i organisasjonen står teamarbeid og godt medarbeiderskap. Som medarbeider får du faglig utvikling og kan påvirke egen arbeidssituasjon. Mattilsynet er en viktig samfunnsaktør og må hele tiden være i endring for å møte nye utfordringer. Region Sør og Vest har 7 avdelinger.  Avdeling Sunnhordland og Haugalandet er en av disse med kontorsteder i Tysvær og på Stord. 

Som inspektør innen akvakultur får du et unikt innblikk i havbruksnæringen. Du bruker fagkunnskapen din til å vurdere og forbedre helse og velferd for oppdrettsfisk, og er med på å utvikle havbruksnæringen i en mer bærekraftig retning. Arbeidshverdagen din er fleksibel, du er ute i felt og på kontoret. Rundt deg har du et tverrfaglig og støttende arbeidsmiljø.  

Vi har et stort team med 8 inspektører på fiskehelse og velferd i avdelingen, hvorav 4 sitter på Stord. Vi ønsker nå å styrke teamet med ytterligere en veterinær/fiskehelsebiolog på Stordkontoret. Vi søker derfor etter førsteinspektør innen akvakultur, med kontorsted på Stord.

Arbeidet med fiskehelse er organisert i regionale team og blir ledet av fagrådgiver fiskehelse. Teamet arbeider på tvers av avdelingene når det er påkrevd.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene vil dekke hele fagfeltet innen akvakultur. Du vil reise ut til oppdrettsanlegg for å gjøre inspeksjoner/revisjoner og prøveuttak. Du får oppgaver med å håndtere sykdomsutbrudd, gjøre utredninger og saksbehandling.
 • Du driver også med forebygging, opplysning og veiledning overfor bedrifter.

Kvalifikasjoner

 • Du er veterinær eller fiskehelsebiolog med norsk autorisasjon.
 • Du har gjerne relevant arbeidserfaring, for eksempel fra havbruksnæringen eller offentlig forvaltning. Nyutdannede er også velkommen til å søke.
 • Du snakker og skriver flytende norsk. 
 • Du er fortrolig med å bruke IKT-verktøy og å ta i bruk nye digitale løsninger.
 • Du har førerkort i klasse B.

Personlige egenskaper

 • Du trives med å arbeide i team, men kan også arbeide selvstendig.
 • Du har evne til å lytte, rådføre deg med andre og kommunisere proaktivt.
 • Du kommuniserer klart og tydelig, og bruker fagkunnskapen din på en relevant og konkret måte.
 • Du arbeider effektivt og takler varierte dager og et høyt tempo.  
 • Du er lojal og har god forståelse for tilsynsrollen.

Vi tilbyr

 • Et meningsfylt arbeid for deg som er opptatt av fiskehelse.
 • Et tverrfaglig og støttende arbeidsmiljø, hvor det er lave terskler og høyt under taket.
 • En fleksibel arbeidsdag der du kan påvirke hvor mye du er ute i felt og inne på kontoret.  
 • Stillingen er lønnet som førsteinspektør, pt. kr 490.000 - 590.000. For svært godt kvalifiserte søkere med lang relevant praksis, kan høyere avlønning som seniorinspektør vurderes.
 • Gunstige pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonskassen.
 • Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Mattilsynet, uansett alder, kjønn, redusert funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. 

Slik søker du

 • Søknaden blir mottatt elektronisk via Mattilsynet sitt rekrutteringssystem WebCruiter. Du må registrere deg som bruker før du kan legge inn søknaden.
 • Vi ber om at du laster inn vitnemål og attester som vedlegg.
 • Vennligst oppgi referanser i søknaden.
MATTILSYNET

MATTILSYNET

Org. Nr 985 399 077
Kontaktinformasjon
Hjemmeside www.mattilsynet.no
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Stord, Hordaland, Norway
Søknadsfrist 2020-04-05
Kontaktpersoner
Navn Chi Thuy Le
Stillingstittel seksjonssjef
Mobil +4722778052
Navn Synnøve Hodneland
Stillingstittel fagrådgiver fiskehelse
Mobil +4722778981
Navn Cecilie Ihle
Stillingstittel fagrådgiver fiskehelse
Mobil +4722778044
Søk på stilling