Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5E440DF188F0C
Sist oppdatert 2020-02-26 19:13

Administrerende direktør

Beskrivelse av arbeidsgiver

Salmon Group er Norges viktigste nettverk for små og mellomstore, lokalt eide oppdrettere av laks og ørret langs hele kysten i Norge. Til sammen representerer Salmon Group sine oppdrettere den tredje største aktøren i Norge, med et samlet produksjonsvolum på 12% av totalvolumet. Salmon Group skal gjøre oppdretterne sterke og synlige. Vi stiller krav til og jobber for en havbruksnæring som løfter seg gjennom økt fokus på åpenhet, faktaorientering og kompetanseheving på tvers av næringen. Salmon Group skal være en katalysator for og ligge helt i front når det kommer til utvikling av en bærekraftig oppdrettsnæring. Våre 44 aksjonærer disponerer 120 konsesjoner for oppdrett av laks og ørret og produserer om lag 155 000 tonn ørret og laks og 55 millioner smolt. Administrasjonen er i Bergen. 

Salmon Group har de siste årene tatt store grep for å være rigget for videre vekst. Vi har et topp motivert lag som jobber kontinuerlig med aktiviteter som styrker nettverket internt og gir økt slagkraft eksternt. Nå søker vi en ambisiøs, strategisk, tydelig og samlende leder som kan sette fart på vår videre satsing.

Administrerende direktør skal være sentral i å bygge og synliggjøre bransjen som spennende, innovativ og fremtidsrettet. Du skal videreføre det gode arbeidet som er lagt ned de siste årene og videreutvikle nettverket som en kjent aktør som sikrer gjennomslag for alle interessenter. Sammen med våre dyktige ansatte og solide eiere skal du sikre sunn drift og en fremoverlent organisasjon med høy kvalitet i sine tjenester.

Vi ser etter deg som er en god brobygger og som på en god måte kan navigere mellom eiere og samarbeidspartnere, ansatte, myndigheter og samfunnet for øvrig. Du er en gjennomfører og evner å ta raske grep for å sikre at Salmon Group fortsetter å være i forkant av kravene som stilles til havbruksnæringen. Videre har du solid ledererfaring, sterke relasjonsbyggende egenskaper og du er en trygg motivator som setter tydelige krav til dem rundt deg.

Du blir en del av et sammensveiset team med ambisiøse mål og et felles ønske om å til enhver tid levere det beste for å løfte våre aksjonærer og næringen som helhet. Som del av en liten administrasjon jobber teamet tett og bredt. Rollen krever relevant høyere utdannelse. Administrerende direktør rapporterer til styret.

For spørsmål vedrørende stillingen, kontakt Visindi ved Hege Solbakken på tlf. 911 04 141, Knut Eide på tlf. 916 56 107 eller Jon Gjerde på tlf. 958 44 394. Registrer CV og søknad via «Aktuelle stillinger» på Visindi.no snarest og senest innen 23.02.2020. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår kunde i innledende fase.

SALMON GROUP AS

SALMON GROUP AS

Org. Nr 986 214 208
Kontaktinformasjon
Hjemmeside www.salmongroup.no
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Bergen, Hordaland, Norge
Søknadsfrist 2020-02-23
Kontaktpersoner
Navn Hege Solbakken
Stillingstittel Seniorrådgiver, Visindi
E-post hege.solbakken@visindi.no
Mobil +47 911 04 141
Navn Knut Nils Kvammen Eide
Stillingstittel Senior Adviser​ , Visindi
E-post knut.eide@visindi.no
Mobil +47 916 56 107
Navn Jon Gjerde
Stillingstittel Senior Adviser​, Visindi
E-post jon.gjerde@visindi.no
Mobil +47 958 44 394