Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5CD55915259E0
Sist oppdatert 2019-05-24 23:59

Vil du jobbe med det fremste miljøet av fiskehistopatologer?

Beskrivelse av arbeidsgiver

Fish Vet Group har siden 1995 betjent fiskeoppdrettere, myndigheter, matvareindustri og leverandører til havbruksnæringen på verdensbasis. Fish Vet Group er en del av  Benchmark Holdings PLC, et banebrytende innovasjonsselskap som opererer innen akvakultur, landbruk og dyrehelsesektoren for å sette en ny standard for en bærekraftig matproduksjon.   Fish Vet Group / Benchmark Norway AS har sitt laboratorium på Skøyen i Oslo og har per i dag 16 fulltidsansatte og 3 deltidsansatte. 


Fish Vet Group søker etter to veterinærer/fiskehelsebiologer for å styrke histopatologitjenesten for det norske og internasjonale fiskeoppdrettsmarkedet. Vår histopatologitjeneste bemannes i dag av 5 veterinærpatologer i Norge og 18 veterinærpatologer globalt. Vi har et toppmoderne in-house histologilaboratorium for prosessering av prøver, noe som muliggjør tett samarbeid mellom patologer og histoteknikere. Arbeidet vil omfatte både rutinediagnostikk og patologistøtte til ulike eksterne og interne prosjekter, hovedsakelig for det norske, men også tidvis for det globale markedet. Arbeidssted vil være primært i Oslo, men eksterne kontorløsninger kan vurderes. Fish Vet Group benytter en digital plattform for histopatologi, noe som muliggjør diskusjon med kollegaer både lokalt og over landegrenser. Det vil bli lagt vekt på relevant erfaring fra histopatologi hos fisk eller landdyr, men kandidater med mindre erfaring vil også bli vurdert. 

Vi søker autorisert veterinær eller fiskehelsebiolog med:

 • Erfaring innen histopatologi, spesielt diagnostikk på fisk vil bli vektlagt. Dette inkluderer god kjennskap til normal fiskehistologi og alle vanlige fiskesykdommer med deres manifestasjoner i histologiske snitt.
 • Erfaring fra prosjektarbeid.
 • Erfaring innen klinisk bakteriologi, molekylærbiologi eller analyse av plankton i vannprøver er en fordel, men ikke et krav.
 • Evne til effektivt å behandle et stort antall histopatologiske prøver med varierende patologi.
 • Evne til å skrive lettfattelige og konsise rapporter basert på histologiske funn og diskutere resultater med våre kunder.
 • Evne til å gi differensialdiagnostiske vurderinger basert på resultater fra en rekke metoder (f.eks. histologi, qPCR, bakteriologi , klinisk kjemi, immunhistokjemi etc.).
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Evnen til å fungere godt i et ambisiøst og motivert arbeidsmiljø.

Vi kan tilby:

 • Muligheten til å være del av bransjens største og mest erfarne histopatologimiljø.
 • Skreddersydde opplæringsprogram for nyansatte.
 • Et ambisiøst, dynamisk og sosialt arbeidsmiljø.
 • Å være del av et større internasjonalt konsern med fokus på bærekraftig matproduksjon.
 • Konkurransedyktig lønn og gode arbeids- og ansettelsesvilkår.

Søknad sendes til careers.fvgno@fishvetgroup.com innen 24. mai.


FishVet Group

FishVet Group

Org. Nr 912 044 408
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Oslo, Norge
Søknadsfrist 2019-05-24
Kontaktperson
Navn Marianne Kraugerud
Stillingstittel Fagsjef hos Fish Vet Group/Benchmark Norway AS,
Telefon 21 62 49 75