Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5EFB2C8FC2B67
Sist oppdatert 2020-08-15 22:18

Rådgiver havbruk

Beskrivelse av arbeidsgiver

Sjømat Norge er en landsomfattende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO. Sjømat Norge organiserer nesten 700 medlemsbedrifter med ca. 15 000 ansatte. Sjømat Norge organiserer selskaper med aktiviteter innen havbruk, videreforedling,  eksport, fiskefôr- og fiskemelproduksjon, marin ingrediensindustri, teknologi- og serviceselskaper og rederier tilknyttet sjømatnæringen samt fiskehelseselskaper. Sjømat Norge har hovedkontor i Oslo og kontorer i Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.

Vi søker etter rådgiver havbruk som kan koordinere vårt arbeid for å sikre en videreutvikling av havbruksnæringen på Vestlandet. Stillingen er knyttet til et tidsavgrenset prosjekt på to år, og vil ha kontorsted i Bergen.

Havbruksnæringen bruker store ressurser på å dokumentere og forstå hvilke miljøkonsekvenser havbruk har på miljøet. Den utlyste stillingen innebærer arbeid opp mot havbruksbedriftene, kommuner, fagmiljø og fagmyndigheter på Vestlandet. Ansvarsområder vil primært være koordinering av alle de ulike tiltak og prosjekter som er igangsatt av næringen, samt synliggjøre det kunnskapsgrunnlaget som fremkommer fra dette arbeidet.  Stillingen vil også innebære andre kommunikasjonsoppgaver, samarbeid med medlemsbedrifter og andre organisasjoner, og arbeid med sjømatnæringens rammevilkår generelt.

Vi søker etter en kandidat med relevant erfaring, gode evner til dialog og samhandling, og evne til å arbeide selvstendig. Den rette kandidaten må ha god biologisk forståelse med erfaring fra å lese vitenskapelige rapporter. Personen bør også ha innsikt i hvordan norske kommuner, sektor- og fagmyndigheter arbeider. Det er en fordel om du har et godt nettverk opp mot havbruksnæringen og -forvaltningen.

Av utdanning er du biolog eller har annen relevant utdanning som gjør at du kan fungere godt i dialog med næring og forvaltning.

Stillingen er en toårig prosjektstilling. Vi kan tilby konkurransedyktige vilkår. Det må påregnes en del reiseaktivitet.

Søknad merket “Søknad Rådgiver havbruk” sendes elektronisk til firmapost@sjomatnorge.no.

Søknadsfrist er 15. august 2020.


SJØMAT NORGE

SJØMAT NORGE

Org. Nr 974 461 021
Kontaktinformasjon
Hjemmeside sjomatnorge.no
Stillingsdetaljer
Søknadsfrist 2020-08-15
Kontaktperson
Navn Jon Arne Grøttum
Stillingstittel Direktør for havbruk
E-post jag@sjomatnorge.no
Mobil 92041804