Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5E008148D4782
Sist oppdatert 2020-01-19 21:40

PRODUKSJONSLEDER

Beskrivelse av arbeidsgiver

AS Sævareid Fiskeanlegg ble etablert i 1978, og har i dag en konsesjon på 4300 tonn / 20 millioner smolt per år. Anlegget produserer smolt både med tradisjonell gjennomstrømning og i resirkuleringsanlegg (RAS), og slam fra produksjonen samles i et renseanlegg og brukes til jordforbedring. AS Sævareid Fiskeanlegg er sertifisert etter Global G.A.P standarden.

Bedriften har 22 ansatte og holder til på Sævareid i Fusa kommune, ca. 1,5 time med bil fra Bergen.

AS Sævareid Fiskeanlegg tar mål av seg til å være en av landets ledende smoltleverandører.

Les mer www.sevareid.no 


Nåværende produksjonsleder har fått ny stilling i annet firma og vi er derfor på søken etter ny produksjonsleder. Organisasjonen har vekst ambisjoner og ser etter en produksjonsleder som forstår bransjen, vet hva som kreves og som ønsker å ta en sentral plass i realisering av disse ambisjonene. Stillingen vil rapportere til daglig leder.

Ansvarsområde

 • Overordnet ansvar for produksjon av smolt. 
 • Utvikle samarbeidet mellom avdelingene, ledere og medarbeiderne.
 • Sikre at det initieres arbeid for forbedring og utviklingsprosesser i henhold til selskapets verdier og overordnede målsetninger.
 • Sikre at arbeidet foregår innenfor lover, rammer, retningslinjer og de behov selskapet har.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å utarbeide produksjonsplaner for å optimalisere bruk av vårt konsesjonsvolum. 
 • Produksjonsplaner for god økonomistyring og ressursforvaltning ihht gjeldene forskrifter og retningslinjer. 
 • Produksjonsplaner som ivaretar god fiskehelse og biologisk forvaltning.
 • Ansvar for å utarbeide prosedyrer og retningslinjer for selskapet som bidrar til sikker og økonomisk drift.
 • Ansvar for å følge opp planer for fôring, fiskehelse, levering og rapportering.
 • Ansvar for rekruttering med vekt gode rekrutteringsprosesser og at ansettelser gjennomføres i tråd med selskapets behov til enhver tid innenfor ansvarsområdet. 
 • Ansvar for å lede og veilede driftsleder og røktere slik at de blir kompetente og engasjerte.

Krav til kompetanse

 • Det kreves høyere og relevant utdanning fra universitet eller høyskole (på  masternivå  eller  tilsvarende).  Relevant  erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Relevant ledererfaring med dokumenterbare gode resultater. Minimum 5 år.
 • Erfaring fra arbeid i oppdrettsnæringen og settefiskproduksjon med RAS-teknologi.
 • Erfaring  med budsjett, økonomistyring og personalansvar.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Resultat og løsningsorientert.
 • Systematisk og analytisk.
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet.
 • Gjennomføringsevne gjennom delegering og samarbeid.
 • Inkluderende, motiverende og resultatorientert lederstil.
 • Svært gode samarbeids-, kommunikasjons- og problemløsningsevner.

Bedriften kan tilby konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter.    Søknad med CV sendes på e-post til: borge@sevareid.no. Søknadsfrist 19.01.2020. Alle henvendelser behandles konfidensielt.


AS SÆVAREID FISKEANLEGG

AS SÆVAREID FISKEANLEGG

Org. Nr 924 931 671
Kontaktinformasjon
Hjemmeside sevareid.no
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Sævareid, Hordaland, Norge
Søknadsfrist 2020-01-19
Kontaktperson
Navn Børge Takvam
Stillingstittel Produksjonsleder
Mobil +47 411 00 519