Stillingsannonse #626FF691F2DB1
Sist oppdatert 2022-05-16 08:49

Plan- og arealrådgiver

Beskrivelse av arbeidsgiver

STIM er Norges ledende leverandør av vaksiner og legemidler til norsk havbruk, og en kunnskapsbedrift som omfatter nær sagt alle relevante felt knyttet til biologisk produksjon av fisk. STIM Kunnskapstjenester omfatter fiskehelsetjenester, marine miljøtjenester, tekniske sertifiseringstjenester samt en egen arealavdeling som bistår i forbindelse med planprosesser, dispensasjoner og lokalitetsklarering. Hovedkontoret ligger i Leknes i Lofoten, mens STIM Kunnskapstjenester er lokalisert langs hele kysten og opererer fra kontorer i Os, Bergen, Florø, Trondheim, Harstad og Tromsø. STIM er etablert med søsterselskaper i Skottland, Canada og Chile.


Dyktig arealkonsulent med hjerte for havbruk?

Kampen om sjøarealene er hard og prosessen for å klarere oppdrettslokaliteter er innviklet. STIM Kunnskapstjenester bistår havbruksnæringen langs hele kysten for å finne den beste veien fram mot målet om nye og forbedrede lokaliteter med gode driftsvilkår. På veien møter vi problemstillinger i fleng, spesielt knyttet til det regulatorisk svært omfattende bildet som havbruksnæringen er en del av.

Nå trenger vi flere kloke hoder til teamet vårt, for oppdragsmengden øker og det samme gjør kompleksiteten i sakene vi jobber med. Vi ser etter en person med kunnskap om akvakulturnæringen og hvordan den forvaltes, kjennskap til de kommunale arealprosessene og rollen sentrale myndigheter spiller, samt generell innsikt i forvaltningspraksis.

For å løse komplekse problemstillinger jobber vi gjerne på tvers av fagområder og dykker ned i faglitteratur og tidligere forvaltningspraksis. Dette for å skaffe oss et best mulig blikk på situasjoner som utspiller seg og hvordan mulighetsrommet ser ut. Dersom du har stor interesse for utvikling av akvakulturnæringen, kan trives med vår arbeidsmetode og evner å sjonglere flere prosesser parallelt - da er du personen vi er ute etter.

Sentrale arbeidsoppgaver     

 • Følge opp kommunale og regionale planprosesser    
 • Utarbeide innspill til arealplanprosesser som sikrer kunder innflytelse, og dermed tilgang på tilstrekkelig og riktig areal til akvakultur
 • Utforme og følge opp søknader for nye og etablerte akvakulturlokaliteter og arbeide med regulatoriske utfordringer i forbindelse med dette
 • Bistå kunder i klagesaker og aktuelle dispensasjoner rundt tildeling og drift av lokaliteter
 • Utføre konsekvensvurderinger og andre tilhørende analyser i forbindelse med akvakultursøknader og planprosesser

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Inngående kunnskap om og erfaring fra arealplanprosesser og relevant forvaltning
 • Innsikt i og interesse for utvikling av akvakulturnæringen
 • Evne til å jobbe strukturert og med flere små og store saker parallelt
 • Faglig selvstendig og trygg som rådgiver
 • Omgjengelig og tillitvekkende i møte med kunder, samarbeidspartnere og i dialog med offentlig forvaltning
 • Gode formidlingsevner skriftlig og muntlig
 • Relevant høyere utdanning

STIM kan tilby

 • En spennende og variert arbeidshverdag i et mangfoldig selskap med veldig godt arbeidsmiljø
 • Plass i et team som løser komplekse problemstillinger knyttet til drift og utvikling av akvakulturnæringen i Norge
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser
 • Gode muligheter for faglig utvikling

Kontorsted: Fortrinnsvis Bergen, men vi er åpne for at den rette kandidaten kan ha kontorsted ved et av våre andre kontorer langs kysten.

Tiltredelse: Snarest mulig eller etter nærmere avtale.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Søknadsfrist: 20. mai 2022

STIM AS

STIM AS

Org. Nr 814 465 152
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Bergen, Vestland, Norge
Søknadsfrist 2022-05-20
Kontaktpersoner
Navn Marianne Bøe
Stillingstittel Leder Plan- og Areal
Mobil 924 50 326
Navn Henrik Hareide
Stillingstittel COO Kunnskapstjenester
Mobil 971 47 978
Søk på stilling