Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5C5C298DC9BD6
Sist oppdatert 2019-02-22 23:42

Kvalitetssjef

Beskrivelse av arbeidsgiver

Eide Fjordbruk AS er eigar av setjefiskanlegget K.J. Eide Fiskeoppdrett AS. Selskapet driv produksjon av yngel og laksesmolt i Hålandsdalen i Fusa kommune. Produksjonen foregår i kar på land og i merdar i ferskvatn. Meir info om selskapa finn du på vår heimeside www.eidefjordbruk.noEide Fjordbruk AS søker ambisiøs og fremtidsrettet kvalitetssjef! 

Om stillingen

Kvalitetssjefen blir hovedansvarlig for kvalitetsarbeid i konsernet og vil koordinere prosesser i produksjon, slakteri herunder prøvetakning, kvalitetskontroll og analyser. Stillingen er nyopprettet, inngår i selskapets ledergruppe og vil få stor påvirkning i viktige beslutninger, fremtidige veivalg og innovasjon.

Kvalitetssjefen får ansvar for følgende områder:

 • Mattrygghet, sporbarhet og reklamasjoner.
 • Planlegging og gjennomføring av revisjoner.
 • Vedlikehold og implementering av sertifiseringer.
 • Implementering av nye digitale system innen kvalitet og internkontroll.
 • Utarbeidelse og oppdatering av risikoanalyser, prosedyrer og beredskapsplaner.
 • Intern opplæring og medarbeiderutvikling.
 • Oppfølging og videreutvikling av HMS-arbeid.
 • Oppfølging og rapportering av klimaplaner og fotavtrykk.

Generelle lederoppgaver knyttet til stillingen.

Eide Fjordbruk AS har oppdrettsanlegg på 10 sjølokaliteter og 2 settefiskanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det må påregnes en del reising i samband med arbeidet. Som virksomhet setter vi HMS som høyeste prioritet, og krever også at ansatte tar personlig ansvar og er fysisk egnet hva gjelder forhold knyttet til egen og andres sikkerhet.

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves utdannelse fra relevant høyskole/universitet.
 • Praktisk erfaring fra lignende stillinger inkludert arbeid med kvalitet og revisjon innen havbruk eller andre næringsmiddelfag vurderes positivt, det samme vil god biologisk forståelse og kjennskap til havbruksnæringen.
 • Kjennskap til relevante standarder, forskrifter, og sertifiseringer for oppdrett er ett krav.
 • Gode ferdigheter innen Office-pakken og benyttelse av digitale system i arbeid.
 • Krav til gode språkferdigheter i Norsk og Engelsk både muntlig og skriftlig.
 • Førerkort klasse B.

Som ansatt i Eide Fjordbruk AS må du identifisere deg med selskapets fem verdier: Fremtidsrettet, Lidenskapelig, Uredd, Pålitelig og Kvalitetsbevisst.

Personlige egenskaper du identifiserer deg med:

Innen eget fagfelt demonstrerer du spesialistkunnskap, ekspertise og deltar i kontinuerlig faglig utvikling. Som kvalitetssjef produserer du nye innovative idéer og løsninger. Du er utradisjonell og forkjemper for endring og nye tilnærmingsmåter. Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, og utfører planer med dedikasjon. Ditt engasjement er høyt, du er utholdende og oppnår kvalitetsmessig gode resultater. Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte. Som kollega og fagleder utvikler du mennesker gjennom delegering, ansvarliggjøring og god veiledning. Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer, informasjon og støtter andre for å nå bedriftens mål og verdier.

For den rette kandidaten tilbys:

 • Fast, 100% stilling som kvalitetssjef i Eide Fjordbruk AS.
 • Konkurransedyktige lønnsvilkår etter avtale og kvalifikasjoner.
 • Svært gode forsikringer og pensjonsordninger.
 • Faglig utvikling og utfordringer på linje med de beste i oppdrettsnæringen.
 • Svært godt miljø preget av arbeidsglede og samhold.

Vi ser positivt på at den rette kandidaten har bosted i en fornuftig avstand fra hovedkontoret i henhold til å sikre en effektiv hverdag. For den som vurderer å flytte permanent til Fusa kan vi varmt anbefale regionen, som har flotte omgivelser, gode oppvekstsvilkår, attraktive boligpriser og er generelt godt tilrettelagt for å tilføre høy livskvalitet. Kjøretid til Bergen Sentrum er om lag 75 minutt.

EIDE FJORDBRUK AS

EIDE FJORDBRUK AS

Org. Nr 866 751 242
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Fusa, Hordaland, Norge
Kontaktpersoner
Navn Per Stenhaug
Stillingstittel Senior Advisor
E-post phs@seafoodpeople.net
Mobil +4741577368
Navn Lene Faye Jordan
Stillingstittel Senior Advisor
E-post lene.f.jordan@seafoodpeople.net
Mobil +4798251633