Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5BBDB817D3D85
Sist oppdatert 2018-12-15 00:34

Kvalitetsleder - Skjervøy

Beskrivelse av arbeidsgiver

Lerøy Aurora er et helintegrert havbruksselskap som disponerer 26 konsesjoner for produksjon av atlantisk laks og ørret i Troms og Finnmark. Selskapet er selvforsynt med smolt gjennom datterselskapet Laksefjord AS, og produserer rensefisken rognkjeks i datterselskapet Senja Akvakultursenter. Lerøy Aurora driver eget slakteri, foredling og emballasjeproduksjon og er en del av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA. 

www.leroyseafood.com

Lerøy Aurora AS søker en resultatorientert person med stor arbeidskapasitet til stilling som kvalitetsleder på vårt prosessanlegg på Skjervøy. Kvalitetslederen vil bli en del av prosessanleggets leder team og stab og har personalansvar for kvalitetsassistenter. Stillingen innebærer tett samarbeid med øvrig stab og må forvente noe reisevirksomhet.  

Stillingsinnhold: 

 • Koordinere kvalitetsarbeidet for slakteri, bearbeiding og emballasjeproduksjon 
 • Koordinere prøvetaking og kvalitetskontroller, registrere, arkivere og følge opp analyseresultater 
 • Sporbarhet og avviksoppfølging 
 • Oppfølging, utvikling og implementering av HMS arbeidet på prosessanlegget 
 • Planlegge og gjennomføre interne og eksterne revisjoner 
 • Koordinere besøk av eksterne samhandlingspartnere 
 • Kontakt med myndigheter og innrapporteringer av driften 
 • Intern opplæring og medarbeiderutvikling 
 • Utarbeidelse og vedlikehold av prosedyrer, risikoanalyser og beredskapsplaner 
 • Vedlikehold av sertifiseringsordninger 
 • Behandling og oppfølging av reklamasjoner 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning innen ett eller flere av områdene; næringsmiddelfag, biologi, mikrobiologi og biokjemi. Søkere med andre relevante kvalifikasjoner kan komme i betraktning 
 • Praktisk erfaring fra tilsvarende stilling og kjennskap til HACCP vil være en fordel 
 • Erfaring i bruk av ulike dataverktøy 
 • Kjennskap og kunnskap i forhold til BRC standard 
 • Beherske norsk og engelsk som arbeids språk, både muntlig og skriftlig 

Ferdigheter og egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og strukturert 
 • Utadvendt og fleksibel person med godt humør 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Skapende, ærlig, åpen og ansvarlig

Vi tilbyr et arbeidsmiljø med fokus på faglig utfordring og personlig utvikling, samt konkurransedyktige betingelser. 

For nærmere opplysninger om stillingen kan Fabrikksjef Tore Pedersen kontaktes på telefon 95437801.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Kun søknader som registreres via vårt søknadsskjema vil bli vurdert. 

LERØY AURORA AS

LERØY AURORA AS

Stillingsdetaljer
Arbeidssted Skjervøy, Troms, Norge
Søknadsfrist 2018-10-21
Kontaktperson
Navn Tore Pedersen
Stillingstittel Fabrikksjef
Telefon 95437801