Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5E21CF03D3A39
Sist oppdatert 2020-02-16 23:59

Innkjøper laks og ørret

Beskrivelse av arbeidsgiver

Seaborn er en av de største eksportørene av norsk laks og ørret. Vi selger laks og ørret til 56 land, tilsvarende en salgsverdi på over 5 milliarder norske kroner årlig. Vi er 38 ansatte ved hovedkontoret i Bergen og 2 ansatte ved vårt datterselskap i Sverige. I tillegg er vi representert i USA. Våre eiere produserer laks og ørret på Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge. Eierne representerer verdikjeden fra stamfisk og rogn, klekkeri, yngel og smolt til matfisk. Hele verden er vårt marked og sterke relasjoner mellom våre oppdrettere og markedene er avgjørende for vår suksess. Vi er en dynamisk og effektiv organisasjon som bygger sterke bånd mellom produsentene og kundene.

Seaborn er oppdretternes eget salgsselskap. Verdiene våre er "Dedication, Integrity and Dynamic" og beskriver vår målsetting om at vi skal være best i det vi gjør, kontinuerlig bygge tillit og skape dynamikk som fører til nye fremgangsmåter og innovasjon. Vi er bindeleddet mellom oppdretterne og produksjonen i Norge, og de globale markedene for laks og ørret. Vi søker deg som har et brennende ønske om å bidra til videre vekst i Seaborn.

I stillingen vil du bli en del av vårt team med dyktige og dedikerte innkjøpere. Du vil ha ansvar for å bygge og forsterke relasjoner med interne og eksterne oppdrettere, og gjøre avstanden mellom oppdretterne og kunder så kort som mulig. Stillingen innebærer å forhandle og kjøpe laks og ørret tilgjengelig fra interne og eksterne oppdrettere, både i Norge og internasjonalt. Du vil ha ditt eget innkjøpsbudsjett med konkrete mål samtidig som du skal bidra til å koordinere helhetlige innkjøps - og salgsbudsjett. Du skal også til enhver tid sørge for at Seaborn sine innkjøpsprosesser er formålstjenlige og effektive i samarbeid med resten av teamet. 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver i stillingen:

 • Planlegging av fisk i samarbeid med oppdrettere, pakkeri og brønnbåter 
 • Gjennomføre kjøp og sørge for nødvendig dokumentasjon
 • Innhenting av kvalitetsdokumentasjon på fisken som kjøpes og videreformidle denne til kvalitetskoordinator og salgsteamene
 • Legge inn størrelsesfordeling og se til at fordelingen stemmer med det som er kjøpt 
 • Håndtere reklamasjoner mot oppdrettere
 • Etablere og videreutvikle langsiktige og gode relasjoner med oppdretterne 
 • Holde seg oppdatert på markedsmessige aspekt på kort og lang sikt

For å lykkes i stillingen mener vi det er viktig at du har erfaring fra sjømatnæringen og med innkjøp av fersk fisk. Du har fullført relevant utdannelse på minimum bachelornivå. Erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Du har kjennskap til Maritech programvare. Det er en forutsetning at du behersker et skandinavisk språk flytende skriftlig og muntlig, i tillegg til engelsk, og at du finner det meningsfullt å jobbe med sjømat. Noe reiseaktivitet må påregnes. 

 Du liker kjøp og forhandlinger og setter deg ambisiøse og krevende mål. Du handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater. Som innkjøper i Seaborn anlegger du et bredt perspektiv, er klar over og vurderer de langsiktige konsekvensene av hendelser, planer og aktiviteter. Du har en pragmatisk og målorientert tilnærmingsmåte, fokuserer på å oppnå resultater og løser problemer raskt og effektivt. Du er analytisk og setter deg raskt inn i komplekse saker og problemstillinger, identifiserer kjernen i saker og evaluerer informasjon grundig. Du er livlig, utadvendt og trives i andres selskap. Du er strukturert og kommuniserer på en klar og presis måte, har et bredt nettverk av kontakter og er i stand til å bruke disse til å nå mål. Samarbeid er viktig for deg, du deler kunnskap, erfaringer og informasjon, og du støtter andre for å nå teamets mål.

Hva kan du forvente av oss?

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Dedikerte medarbeidere som brenner for å tilby sunne kvalitetsprodukter til en verden som etterspør mer enn Seaborn kan levere
 • En arbeidsplass med høyt tempo og korte beslutningslinjer
 • Ett selskap hvor det kontinuerlig er mulighet for utvikling og nye karrieremuligheter
 • Eiere som har betydelige vekstambisjoner i årene som kommer


SEABORN AS

SEABORN AS

Org. Nr 983 469 248
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Bergen, Vestland, Norge
Søknadsfrist 2020-02-16
Kontaktpersoner
Navn Cathrine Martinsen
Stillingstittel Advisor, Seafood People
E-post cathrine.martinsen@seafoodpeople.net
Mobil +4799452829
Navn Lene Faye Jordan-Johannessen
Stillingstittel Senior Advisor Seafood People
E-post lene.f.jordan@seafoodpeople.net
Mobil +4798251633