Stillingsannonse #60E83F576B89A
Sist oppdatert 2021-07-29 14:06

Gadus Group søker Driftsleder til Svartekari, Davik

Beskrivelse av arbeidsgiver

Gadus Group er Norges eneste helintegrerte sjømatselskap innen bærekraftig produksjon av høykvalitets oppdrettstorsk - fra rogn til ferdig bearbeidede produkter lokalt på Nord-Vestlandet. Konsernet ble etablert i 2020, basert på flere års arbeid, er allerede mer enn 30 ansatte og har flere fiskegrupper av torsk i produksjon. Selskapets produkter skal i hovedsak selges på faste lange kontrakter med større Europeiske butikkjeder i premium-segmentet.

Gadus Group er konsernspissen til selskapene Gadus Havbruk AS, Gadus Settefisk AS, Nordfjorden Torsk AS, Sunnmøre Torsk AS, Romsdal Torsk AS, Nordmøre Torsk AS og Trøndelag Torsk AS. Kjernevirksomheten ligger på Nord-Vestlandet fra Nordfjord i sør til Fosen i nord, hvor vi over tid vil bli en ledende arbeidsgiver med betydelige lokale ringvirkninger.

Gadus ble etablert i 2020 basert på flere års arbeid, og har allerede fiskegrupper i produksjon. Selskapet er fullfinansiert til å bygge vår helintegrert verdikjede med drift og vekst over de neste 5 årene, med en total årlig produksjon tilsvarende 80 millioner sunne torskemåltider.

Vi utvider nå organisasjonen med flere dyktige og dedikerte medarbeidere, og vil innen utgangen av 2021 være mer enn 40 ansatte lokalisert i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland. Som en del av vår organisasjon blir du en viktig bidragsyter i det meningsfylte arbeidet med produksjon av sunne og bærekraftige måltider for å mette en stadig voksende verdensbefolkning.

Gadus Group søker etter en ambisiøs Driftsleder til å lede vår lokalitet Svartekari i Davik. Vi er en organisasjon i rask vekst og søker kandidater med solide karriereambisjoner og sterk motivasjon for både faglig og personlig utvikling.

Konsernet skal frem mot 2025 bygges opp til å bestå av over 600 ansatte fordelt på hele verdikjeden, hvorav omtrent halvparten skal arbeide innen matfiskproduksjon. Vi leter nå etter riktig person til å lede en viktig del av selskapets kjernevirksomhet, for så å gå gradene videre internt. Vi har egne hurtiggående båter og tilgang til båtplass både fra nordsiden og sørsiden av Nordfjorden for enklere og raskere reising til lokaliteten

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Bærekraftig produksjon av sunn mat
 • Ansvarlig for daglig drift på lokaliteten; planlegging, koordinering, oppfølging, biologi og økonomi
 • Sørge for optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser og riktig bruk av bedriftens styrings- og kvalitetssystem
 • Personal- og HMS–ansvar; Bygge god kultur og samhold
 • Optimalisering av kvalitet, drift og rutiner på lokaliteten
 • Optimalisere fiskens miljø og redusere stressfaktorer
 • Ansvarlig for at produksjon og drift foregår i tråd med beste praksis og gjeldende krav
 • Ansvarlig for å sikre at avdelingen alltid etterlever GADUS-standard, og bidra til positiv utvikling av GADUS

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen akvakultur, biologi eller ledelse. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring fra drift av oppdrettsanlegg er en fordel, men ikke et krav
 • Ledererfaring fra andre bransjer er også relevant
 • Gode lederegenskaper
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig er et krav
 • Sterke kommunikasjonsevner og i stand til å motivere
 • Gode datakunnskaper
 • Kunnskap og interesse for havbruksnæringen

Personlige egenskaper:

 • Sterk pådriver for kontinuerlig forbedring og utvikling
 • Strukturert, pålitelig, ryddig og nøyaktig
 • Tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold
 • Være løsningsorientert – se muligheter i stedet for begrensinger
 • Sterk gjennomføringskraft og evne til å utfordre det eksisterende
 • Vise retning, tenke helhet og se det store bildet
 • Bevisst viktigheten av godt HMS-arbeid
 • Rollemodell, kulturbygger og pådriver for positive endringer

GADUS tilbyr:

 • Muligheten til å være med å bygge et ledende integrert sjømatselskap fra begynnelsen
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter i konsernet
 • Variert arbeidshverdag bestående av biologi, teknologi og mennesker
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en framtidsrettet bransje
 • Anledning til personlig og faglig utvikling gjennom opplæring og etterutdanning, nødvendig kursing, seminarer, konferanser o.l.
 • Godt arbeidsmiljø i et moderne selskap i solid vekst
 • Konkurransedyktige betingelser

Er du opptatt av å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, har fokus på orden og struktur, godt lederskap og kontinuerlig forbedring, ønsker vi å høre fra deg.

Send søknad og CV til: post@gadusgroup.com

GADUS GROUP AS

GADUS GROUP AS

Org. Nr 925 795 488
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Davik, Nordfjord, Norge
Søknadsfrist 2021-08-01
Søk på stilling