Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5E0F129BD19E4
Sist oppdatert 2020-01-20 23:21

Fagsjef miljø og helse

Beskrivelse av arbeidsgiver

Sjømat Norge er en landsomfattende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO. Sjømat Norge organiserer nesten 700 medlemsbedrifter med ca. 15 000 ansatte. Sjømat Norge organiserer selskaper med aktiviteter innen havbruk, videreforedling,  eksport, fiskefôr- og fiskemelproduksjon, marin ingrediensindustri, teknologi- og serviceselskaper og rederier tilknyttet sjømatnæringen samt fiskehelseselskaper. Sjømat Norge har hovedkontor i Oslo og kontorer i Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.

Da en av våre sentrale medarbeidere slutter, søker vi etter fagsjef på fiskevelferd og fiskehelse samt øvrige sider av myndighetsregulerte områder innenfor sjømatområdet fra fjord til bord. Stillingen vil ha kontorsted i Oslo.

Stillingen innebærer arbeid opp mot fagmyndigheter i Norge og EU innenfor veterinærfaglige områder. Stillingen vil primært ha ansvarsområder knyttet til regelverksforvaltning og -utvikling innenfor fiskehelse, fiskevelferd og også innenfor matområdet for øvrig. Stillingen vil også innebære kommunikasjonsoppgaver, samarbeid med andre organisasjoner, oppfølging av medlemsbedrifter og arbeid med sjømatnæringens rammevilkår også innenfor det miljøpolitiske området.

Vi søker etter en kandidat med relevant erfaring, gode evner til dialog og samhandling, og evne til å arbeide selvstendig. Den rette kandidaten må ha god forståelse for hvordan norske fagmyndigheter arbeider og hvordan internasjonalt regelverk setter rammene også for norsk næring og norske myndigheter. Det er en fordel om du har et godt nettverk opp mot sentrale fagmyndigheter som Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, de aktuelle fagdepartementer og myndighetsorganer innenfor EU og internasjonale organisasjoner, og mot vitenskapelige organisasjoner.

Av utdanning er du veterinær eller fiskehelsebiolog gjerne med spesialisering innen fiskehelse, fiskevelferd og epidemiologi, eller har annen relevant utdanning som gjør at du kan fungere godt i dialog med faglige sektormyndigheter.

Stillingen er fast. Vi kan tilby konkurransedyktige vilkår. Det må påregnes en del reiseaktivitet.

Søknad sendes elektronisk til firmapost@sjomatnorge.no.


Søknadsfrist er 20. januar 2020.

SJØMAT NORGE

SJØMAT NORGE

Org. Nr 974 461 021
Kontaktinformasjon
Hjemmeside sjomatnorge.no
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Oslo, Norge
Søknadsfrist 2020-01-20
Kontaktpersoner
Navn Geir Ove Ystmark
Stillingstittel Administrerende direktør
E-post goy@sjomatnorge.no
Mobil 481 27 155
Navn Henrik Stenwig
Stillingstittel Direktør miljø og helse
E-post hst@sjomatnorge.no
Mobil 918 20 072