Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5C582BDBA109F
Sist oppdatert 2019-03-04 23:18

FAGLEDER FISKEHELSE

Beskrivelse av arbeidsgiver

CodFarmers AS er et selskap etablert i Norge hvor det Danske konsernet Sirena Group er største eier, Sirena er en ledende markedsaktør med fabrikker og kontorer i UK, Nederland, Danmark, USA, Kina, Canada, Russland og Tyskland. Basert på store fremskritt i genetikken i kombinasjon med ett godt marked er selskapet i ferd med å gjøre en industriell satsning på oppdrett av Torsk. Selskapets visjon er å bli en ledende aktør for oppdrett av torsk der vi tar del i hele verdikjeden frem til tallerken,  målsetning er å oppnå en produksjonskapasitet på 30 000 Tonn i 2024.

Vi søker nå etter Fagleder Fiskehelse til CodFarmers AS

Fagleder Fiskehelse vil ha ansvaret for oppfølgingen av fiskevelferden i bedriften. Stillingen vil i tillegg ha ansvar for kommunikasjonen med leverandører og samarbeidspartnere, innenfor feltene fôr, vaksiner og rogn. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for forebyggende fiskehelsearbeid i bedriften, inkludert helsekontroller på sjølokalitetene
 • Følge produksjonen i yngel- og påvekstfasen, inkludert arbeid med avls- og vaksinestrategier
 • Ansvar for kontinuerlige forbedringer av prosedyrer innenfor fiskehelse og fiskevelferd
 • Ansvar for å følge opp samarbeidspartnere innenfor fiskehelse, herunder ekstern fiskehelsetjeneste
 • Ansvar for kommunikasjon opp mot offentlige myndigheter vedrørende fiskehelse og fiskevelferd
 • Delta i arbeidsoperasjoner som påvirker fiskevelferden, og ha ansvar for forbedringsprosjekter på området
 • Bidra til intern kursing og opplæring
 • Kontaktpunkt mellom påvekst- og sjøanlegg

Kvalifikasjoner

 • Utdannet fiskehelsebiolog eller veterinær
 • Erfaring fra havbruksnæringen, gjerne oppdrett av torsk, er ønskelig
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjon- og forsikringsordninger
 • Stilling medfører en del reisevirksomhet
 • Fast kontoradresse og mulighet for hjemmekontor


CODFARMERS AS

CODFARMERS AS

Org. Nr 821 489 962
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Norge
Kontaktperson
Navn Cristian L. Popa Aved
Stillingstittel Founder - AquacultureTalent
E-post cristian@aquaculturetalent.com
Mobil +47 47 632 721