Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5BB313D9DFF97
Sist oppdatert 2018-12-17 12:58

Driftsteknikar matfisk

Beskrivelse av arbeidsgiver

Osland Havbruk AS er eit av dei eldste fiskeoppdrettselskapa i landet, og har hovudkontor i Bjordal i Høyanger kommune. Konsernet har 45 tilsette.Les meir om oss på osland.no


Osland Havbruk er i stadig vekst og utvikling og søkjer ny medarbeidar:

Arbeidsoppgåver

 • Drift og vedlikehald av sjølokalitetane
 • Overvaking og rapportering

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev innan akvakultur eller relevant erfaring
 • Båtkyndig med praktisk erfaring
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Søkjarar med erfaring frå andre bransjar vert oppmoda om å søkje

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • Gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
 • Konkuransedyktige betingelser
 • Gode forsikring og pensjonsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar

Lokal produksjon

 • Heile produksjonen av laks og aure frå rogn til mat skjer i lokalmiljøet. Derifrå går vegen ut i den store verda

Team Osland

 • Vi har ein flott gjeng tilsette med kunnskap og engasjement som legg stoltheita si i å produsere sunn og god mat.

Berekraftig matproduksjon

 • Omsyn til miljø og berekraftig drift er viktig for oss. Vi jaktar stadig måtar å gjere ting endå betre på

OSLAND HAVBRUK AS

OSLAND HAVBRUK AS

Org. Nr 920 002 218
Kontaktinformasjon
Hjemmeside www.osland.no
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Høyanger, Sogn og Fjordane, Norge
Søknadsfrist 2018-10-15
Kontaktperson
Navn Eva Ynnesdal
Stillingstittel Produksjonsleiar
E-post eva@osland.no
Mobil 975 51 709