Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #628C8A7F23F1A
Sist oppdatert 2022-06-24 21:11

Driftskoordinator Havbruk

Beskrivelse av arbeidsgiver

Gadus Group er et helintegrert sjømatselskap bygd på bærekraftige prinsipper. Med lidenskap for havbruk leverer vi oppdrettstorsk av høyeste kvalitet hver dag, hele året.  Gadus Group ble etablert i 2020.  Organisasjonen teller i dag 52 ansatte innen settefisk, matfisk, foredling, salg og administrasjon.  Selskapet har ambisjon om å bli en verdensledende produsent av oppdrettstorsk og vil innen 2025 ha årlig produksjon av 30,000 tonn torsk, basert på en fullfinansiert forretningsplan.

Gadus Group er et fullintegrert akvakulturselskap i rask vekst med flere spennende satsningsområder. Konsernet har i dag over 50 ansatte fordelt på avdelinger fra Nordfjord i sør til Fosen i nord. Vi videreutvikler nå vår havbruksorganisasjon med en nyopprettet stilling som Driftskoordinator.

Vi søker en person som trives med både operative og administrative oppgaver, for å fungere som bindeledd mellom driftsorganisasjon og ledelsen.

Stillingen rapporterer til Leder for Havbruk

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Støtte produksjonssjefer og driftsledere for optimal produksjonsutnyttelse
 • Sentral støttespiller til Leder for Havbruk i planlegging, gjennomføring, rapportering og oppfølging av drift og ledelse
 • Opplæring og utvikling av personell for kontinuerlig heving av kompetansenivået i organisasjonen
 • Bindeledd mellom konsernledelse og produksjonen på sjølokaliteter
 • Koordinere og løpende følge opp leverandører av produkter og tjenester
 • Bistå ved gjennomføring av revisjoner, både interne og eksterne
 • Bidra til god og konsekvent bruk av vårt kvalitets- og avvikssystem
 • Sikre god kommunikasjon i hele produksjonen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med produksjon, gjerne havbruk eller annen matproduksjon
 • Erfaring med systematiske forbedringsmetodikker
 • Solid kompetanse innen IT og andre relevante verktøy
 • Utdanning innen havbruk eller økonomi og ledelse (relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning)
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig

Arbeidssted er selskapets hovedkontor i Ålesund, men stillingen vil omfatte noe reisevirksomhet.

Søknad og CV sendes til post@gadusgroup.com. Innkomne søknader blir behandlet fortløpende.

GADUS GROUP AS

GADUS GROUP AS

Org. Nr 925 795 488
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Ålesund, Møre og Romsdal, Norge
Søknadsfrist Snarest
Kontaktperson
Navn Cathrin Rabben
Stillingstittel Leder HR og Administrasjon
E-post cathrin.rabben@gadusgroup.com
Mobil 930 33 202