Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5C5AD2B94AC22
Sist oppdatert 2019-02-18 22:26

CFO

Beskrivelse av arbeidsgiver

Salmon Evolution AS ble stiftet i 2017, og skal etablere landbasert oppdrett av laks på Indre-Harøy i Fræna kommune i Møre og Romsdal. Det er innvilget konsesjon på 13.300 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) for en årlig produksjon av 28.800 tonn slakteklar laks. Prosjektet er delt inn i fire faser, og som også innbefatter et settefiskanlegg. Ny eierstruktur ble presentert januar 2019 i forbindelse med første emisjon, som finansierer neste fase som inkluderer detaljprosjektering og organisasjonsoppbygging. Selskapet rigger seg for neste emisjon og byggestart av første byggetrinn høsten og vinteren 2019. Planlagt ferdigstillelse av anlegget er 2024. 

Vår strategiske plassering på Indre Harøy sikrer at vi kan ta i bruk kjent teknologi som er best egnet til å drive oppdrett på land. Med gjennomstrømnings- og gjenbruksteknologi henter vi inn - og skifter ut - store mengder klart og friskt sjøvann fra vår kyst. Det samme vannet som er selve grunnlaget for utviklingen av norsk lakseoppdrettsnæring gjennom flere tiår. Vi legger vekt på rasjonell drift, fiskevelferd og minst mulig påvirkning av miljøet. Det rene vannet skaper optimale produksjons- og miljøforhold, bedre tilvekst, og kortere produksjonstid. Vår produksjon vil avgi minimale miljøavtrykk gjennom rensing av avløpsvann, og gjenbruk av marine ressurser. 

www.salmonevolution.no


Salmon Evolution søker en erfaren og utviklingsorientert CFO som får en sentral funksjon i arbeidet med å sikre våre ambisiøse målsetninger. CFO skal ha ansvar for leveranser innenfor finansiering, likviditet, regnskap, lønn, fakturering, controlling mv. Stillingen rapporterer til CEO.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for økonomifunksjonen i selskapet med kapitalbehov/finansiering, regnskap, prognoser, budsjett for drift og investeringer, kontantstrøm, mv. 
 • Etablere prosesser knyttet til bl.a. rapportering, økonomiske rutiner og intern kontroll
 • Sikre at selskapets selskapets vekst er understøttet av tilstrekkelig økonomiske beregninger
 • Bidra i ledergruppen, og være støtte og diskusjonspartner for selskapets ledelse i gjennomføring av vår vekststrategi
 • Forberede styresaker og ivareta rollen som styresekretær for selskapet

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker deg som har solid og bred økonomisk kompetanse. Du har høyere økonomisk utdanning som siviløkonom eller tilsvarende og relevant praksis fra sentral økonomifunksjon. Har du erfaring fra produksjon og/eller prosessanlegg er det fint. 

Du er strukturert, analytisk og forretningsorientert, og trives med at det blir stilt store krav til helhetsforståelse, faglig styrke og levering. Vi tror at samarbeid og samhandling skaper gode resultater, og du må evne og trives med å samarbeide på tvers av ulike faggrupper.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og lojal
 • Gode leder- og samarbeidsevner
 • Systematisk og strukturert
 • Kommuniserer godt på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et nyskapende miljø.
 • Muligheten til å være med på å videreutvikle og forme fremtidens oppdrettsnæring i Norge.
 • Gode lønns- pensjons- og forsikringsvilkår.

Kontorsted i prosjektfasen vil være Molde.

For nærmere informasjon om stilling og selskap ta kontakt med Rådgiver Ivar Morten Normark, telefon 97501433, e-post: ivar.morten.normark@personalhuset-sg.com eller Daglig Leder Ingjarl Skarvøy tlf: 90116803, mail: ingjarl@salmone.no 

For å søke stillingen se: www.personalhuset.no "Ledige stillinger" "Møre og Romsdal" 

Søknadsfrist: Mandag 18. februar 2019.


SALMON EVOLUTION AS

SALMON EVOLUTION AS

Org. Nr 919 384 603
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Molde, Møre og Romsdal, Norge
Søknadsfrist 2019-02-18
Kontaktpersoner
Navn Ivar Morten Normark
Stillingstittel Rådgiver
E-post ivar.morten.normark@personalhuset-sg.com
Mobil 97501433
Navn Ingjarl Skarvøy
Stillingstittel Daglig Leder
E-post ingjarl@salmone.no
Mobil 90116803