Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5CAE84276FC55
Sist oppdatert 2019-05-05 21:10

CEO

Beskrivelse av arbeidsgiver

Salmon Evolution AS ble stiftet i 2017, og skal etablere landbasert oppdrett av laks på Indre-Harøy i Fræna kommune i Møre og Romsdal. Det er innvilget konsesjon på 13.300 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) for en årlig produksjon av 28.800 tonn slakteklar laks. Prosjektet er delt inn i fire faser, og som også innbefatter et settefiskanlegg. Ny eierstruktur ble presentert januar 2019 i forbindelse med første emisjon, som finansierer neste fase som inkluderer detaljprosjektering og organisasjonsoppbygging. Selskapet rigger seg for neste emisjon og byggestart av første byggetrinn høsten og vinteren 2019. Planlagt ferdigstillelse av anlegget er 2024. 

Vår strategiske plassering på Indre Harøy sikrer at vi kan ta i bruk kjent teknologi som er best egnet til å drive oppdrett på land. Med gjennomstrømnings- og gjenbruksteknologi henter vi inn - og skifter ut - store mengder klart og friskt sjøvann fra vår kyst. Det samme vannet som er selve grunnlaget for utviklingen av norsk lakseoppdrettsnæring gjennom flere tiår. Vi legger vekt på rasjonell drift, fiskevelferd og minst mulig påvirkning av miljøet. Det rene vannet skaper optimale produksjons- og miljøforhold, bedre tilvekst, og kortere produksjonstid. Vår produksjon vil avgi minimale miljøavtrykk gjennom rensing av avløpsvann, og gjenbruk av marine ressurser. 

www.salmonevolution.no


Vi er stolte av å tilby toppstillingen i Salmon Evolution. Sammen med inspirerte og kompetente kollegaer skal du sikre selskapets ambisjoner og verdier med fokus på næringsrik mat og sirkulær økonomi.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operasjonell veiviser gjennom oppbyggingsfase til drift 
 • Overordnet ansvar for implementering og gjennomføring av selskapets visjon, verdigrunnlag, omdømme og resultat 
 • Resultatansvarlig for selskapets totale virksomhet 
 • Frontfigur overfor kunder, investorer og andre interessenter 
 • Gi laksen de beste vekstvilkår og presentere et bærekraftig produkt til markedet 
 • Lede et fremtidig børsnotert selskap med høye krav til dokumentasjon, rapportering og forretningsetikk 
 • Skape og motivere til inspirerende bedriftskultur herunder ansvar for selskapets miljø- og kvalitetssystemer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teoretisk og praktisk bakgrunn som samsvarer med ansvarsområdene 
 • Inngående kjennskap til bærekraftig drift med fokus på sirkulær økonomi 
 • Utvidet forståelse for hva verdiskapning i en kommersiell kontekst innebærer 
 • Evne til å se Salmon Evolution som en betydelig aktør i en helhetlig samfunnsrolle 
 • Verdibasert lederstil med fokus på medarbeidernes styrker 
 • Erfaring med å stille krav og gi konstruktive tilbakemeldinger 
 • Tåle motgang og elske måloppnåelser

Personlige egenskaper

 • Grunnleggende skapertrang 
 • Bli motivert av store oppgaver og ansvar 
 • Beslutningstaker med innsikt i betydningen av kollektive prestasjoner 
 • Høy forretningsetisk standard 
 • Samfunnsinteressert med lyst til å utgjøre en forskjell 
 • Ærlig, lojal og direkte 
 • Et ønske om å ville medmennesker vel

Vi tilbyr

En sjelden og enestående topplederstilling i et visjonært og fremoverlent selskap. Det er allerede tilknyttet markedsledende kompetanse i nøkkelposisjoner både på strategisk og operasjonelt nivå. Lønn og vilkår etter individuelle forhandlinger. Kontorsted i prosjekt/byggefasen er Molde.

For å søke stillingen se: www.personalhuset.no "Ledige stillinger" "Møre og Romsdal" 


SALMON EVOLUTION AS

SALMON EVOLUTION AS

Org. Nr 919 384 603
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Molde, Møre og Romsdal, Norge
Søknadsfrist 2019-05-05
Kontaktpersoner
Navn Ivar Morten Normark
Stillingstittel Rådgiver, Personalhuset
E-post ivar.morten.normark@personalhuset-sg.com
Mobil 97501433
Navn Kristofer Reiten
Stillingstittel Styreleder
E-post kris@vikomar.no
Mobil 48265410