Stillingsannonse #62B58ECFBAEB5
Sist oppdatert 2022-06-29 23:25

Avdelingssjef - Akvakultur

Beskrivelse av arbeidsgiver

Mattilsynet skal sikre folk trygg mat. Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Regionene utfører tilsyn gjennom å være tilstede rundt om i landet. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Fiskeri- og næringsdepartementet.

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Les mer her www.mattilsynet.no


Er du vårt kinderegg?

Du har faglig forståelse, gode lederegenskaper og evnen til å bygge god dialog og godt samspill med næringen!

Oppdrettsnæringen i Norge er en framoverlent og spennende næring med store ambisjoner om vekst. Mattilsynet skal bidra til at næringen driver vekst på bærekraftig vis, hvor fiskens velferd og helse står i sentrum. Dette er et viktig, men også utfordrende oppdrag.

Vi slår nå sammen medarbeidere som jobber med akvakultur ved våre to store avdelinger Bergen og Omland og Sunnhordland og Haugalandet. Vi trenger derfor en leder som skaper resultater for helheten av organisasjonen, som utvikler våre medarbeidere og som ser den store verdien i kunnskapsdeling, samhandling og dialog, internt i organisasjonen og utad med næringen.

Arbeidsoppgaver

Mattilsynet er i utvikling og endring, og du må la deg inspirere av vårt samfunnsoppdrag. Samtidig må du være en pådriver for økt digitalisering og utvikling av våre oppgaver. Du må bidra til at vi er en handlekraftig, troverdig og brukerorientert organisasjon.

Som avdelingssjef akvakultur vil du ha ansvar for 18 medarbeidere, som alle arbeider fulltid med akvakultur i området Bergen, Sunnhordland og Haugalandet.  

Du rapporterer til regiondirektøren og er en del av regionens ledergruppe. Området akvakultur er et prioritert satsingsområde i Mattilsynet, og avdelingen vil oppleve en stor grad av utvikling og nye måter å jobbe på. 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning som for eksempel veterinær eller fiskehelsebiolog
 • Du kjenner bransjen og næringen
 • Lederkvalifikasjoner

Personlige egenskaper

 • Du har gode lederegenskaper, ser medarbeidere og bygger team
 • Du er opptatt av utvikling og forbedring
 • Du evner å prioritere og beslutte
 • Du er proaktiv og arbeider autonomt
 • Du er utadvendt og kommuniserer godt internt og eksternt 

Personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsen. 

Vi tilbyr

 • En spennende og sentral lederrolle i en region med sterkt fokus på utvikling. Stillingen er nyopprettet, og du vil derfor ha store muligheter til å påvirke og forme stillingen.
 • Du er lønnet som avdelingssjef, med årslønn fra kr. 800.000, avhengig av kvalifikasjoner.
 • Som ansatt i staten får du gunstige pensjons- og lånevilkår gjennom Statens Pensjonskasse.
 • Mattilsynet er fleksible mtp kontorsted for stillingen, men reising må påregnes. 

Hva venter du på?

Rykket det i foten? Er du vårt kinderegg?

Du søker ved å klikke på knappen, og blir da ledet inn til vårt søknadssystem. Last opp vitnemål og attester som vedlegg, ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.    

Frem til søknadsfristens utløp vil vi behandle søknader og henvendelser konfidensielt.  Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, begrunner du dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ditt ønske, vil vi kontakte deg og du vil få muligheten til å trekke søknaden. Har du spørsmål, ta kontakt med regiondirektør Lise Petterson. 

MATTILSYNET

MATTILSYNET

Org. Nr 985 399 077
Kontaktinformasjon
Hjemmeside www.mattilsynet.no
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Region Sør og Vest
Søknadsfrist 2022-08-08
Kontaktperson
Navn Lise Petterson
Stillingstittel Regiondirektør
E-post lise.petterson@mattilsynet.no
Telefon 22 77 85 68
Mobil 974 16 885
Søk på stilling