Denne stillingsannonsen er utgått.
Stillingsannonse #5F8EEA286C76A
Sist oppdatert 2020-11-20 21:22

AVDELINGSLEIAR RAS-anlegg og DRIFTSOPERATØR/-AR

Beskrivelse av arbeidsgiver

Sande Settefisk AS held til på Rygg i Gloppen Kommune i Nordfjord og produserer settefisk av laks og regnbogeørret. Vi er sju tilsette med opp til 30 år erfaring og høgare utdanning. Vi bygger no nytt klekkeri og ny startfòring, begge basert på RAS-teknologi, og har i tillegg søkt om auke i produksjonen og er i ferd med å prosjektere storsmoltanlegg. Anlegget vil då bestå av tre avdelingar, der to av desse er basert på RAS-teknologi. Vi søkjer i den anledning etter avdelingsleiar og driftsoperatør/-ar i 100% fast stilling.


AVDELINGSLEIAR RAS-anlegg

Arbeidsoppgåver:

 • Organisere drifta på avdelinga i tett samarbeid med dagleg leiar og andre avdelingsleiarar, slik at anlegget kan nå sine mål og budsjett.
 • Planlegge, leie og delta i drift av avdelinga, herunder delta i vaktordning.
 • Leie og motivere tilsette mot felles mål om trivsel og produksjon av kvalitets fisk.
 • Kvalitet- og HMS oppfølging og sikre gjennomføring av rutinar og arbeidsoppgåver i henhold til interne og eksterne krav.

DRIFTSOPERATØR/-AR

Arbeidsoppgåver:

 • Dagleg ettersyn, stell og fôring av fisk m.m.
 • Handtering av fisk, inkludert sortering, vaksinering og levering.
 • Dagleg ettersyn og vedlikehald av teknisk produksjonsutstyr.
 • Journalføring og rapportering i verksemda sitt produksjons- og internkontrollsystem.
 • Inngå i vaktordning, med responstid på 20 min.

Vi søkjer etter kandidatar med følgjande kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Høgare relevant utdanning og/eller fagbrev i akvakultur.
 • Biologisk og/eller teknisk forståing.
 • Erfaring og kunnskap frå havbruk, fortrinnsvis RAS og settefiskproduksjon.
 • Relevant erfaring vil kunne kompensere for manglande formell kompetanse.
 • Gode haldningar til kvalitet og HMS, være positiv og med gode kommunikasjonsevner.

Stillingane krev evne til å arbeide sjølvstendig, men samstundes være ein god lagspelar. Du må være ansvarleg, systematisk og praktisk anlagt. Gode norsk og engelsk kunnskapar er eit ønske.

Vi kan tilby:

 • Varierte og spanande arbeidsoppgåver i ei framtidsretta næring og i eit triveleg arbeidsmiljø.
 • Moglegheit for fagleg og personleg utvikling.
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjonar, gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Gode kultur- og fritidstilbod i nærmiljøet og tettstaden Sandane.

Søknadsfrist: 20.11.2020         

Tiltreding: snarast             

Begge kjønn oppmodast om å søkja.SANDE SETTEFISK AS

SANDE SETTEFISK AS

Org. Nr 957 896 650
Stillingsdetaljer
Arbeidssted Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Søknadsfrist 2020-11-20
Kontaktperson
Navn Tom Wilke
Stillingstittel Dagleg leiar
Mobil 97752418